Strukturované řešení problémů

Problémy byly, jsou a budou. Řešení problémů je jeden z nejvýznamnějších procesů v organizaci. Pokud chceme, aby tento proces byl efektivní s vysokou produktivitou, úspěšností a kvalitou výstupů, musíme se na něj zaměřit a skutečně ho řídit. Základem řešení problémů je tento proces popsat a v rámci organizace vytvořit standard jeho provádění. Následně musíme standard uvést v život, tím že pracovníci dle standardu budou problémy řešit. Má to úžasný výsledek. Uvolníme si ruce z operativy. Skutečně vyřešený problém se neopakuje. Tím ušetříme čas, který jsme mu při opakovaném výskytu věnovali a můžeme se věnovat jiným velmi potřebným věcem – např. rozvoji lidí, zlepšování procesů a vytváření strategie.

jak na to?

 • Řešení problémů je proces, který jako každý jiný, když je dodržován, přináší výsledky.
 • Produktivita procesu řešení problémů se dramaticky zvýší, když jsou zahrnuty tyto faktory:
  • Jsou angažovány všechny dotčené osoby, oddělení včetně majitelů procesů.
  • Fakta nahradí předpoklady.
  • Lidé jsou vázáni společným cílem řešení problému tak rychle a efektivně (levně), jak jen je to možné.
  • Je absolutně nutné zajistit, aby se problém neopakoval!
 • Efektivní řešení problému vyžaduje racionální myšlení.
 • Bez intenzivního tréninku, lze uvedené myšlenky jen těžko zvládnout.

Standardní metodika vede tým k důslednému:

 • popisu problému a sběru dat,
 • provedení analýzy a zvážení všech možných příčin,
 • identifikaci kořenové příčiny,
 • zvážení všech možností odstranění příčiny
 • a rychlé implementaci opatření.

Proč si objednat Strukturované řešení problémů?

 • vytvoříte si standardní proces řešení problémů
 • vaši zaměstnanci začnou být schopni skutečně odstraňovat problémy
 • naučíte se problémy identifikovat
 • vypořádáte se s operativou
 • porostou schopnosti vašeho nižšího a středního managementu
 • zlepšíte svou firemní kulturu
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 17 let zkušeností
 • reálné implementace
 • tréninková hra
 • komplexní přístup
 • koučink

části balíčku

Formuláře

Konzultace

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Strukturované řešení problémů a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE
 • Ing. Bc. Ivan Stefanov

  Ing. Bc. Ivan Stefanov

  ESCARE s. r. o.

  Specializace: výzkum a vývoj, prototypování, CAD, inženýrství, provoz, kvalita, management, controlling, investice, finance a obchodní administrativa

  VÍCE

poptávka balíčku Strukturované řešení problémů