Trénink Strukturované řešení problémů

Problémy byly, jsou a budou. Jsou součástí jakékoliv organizace. Spolupráce lidí, složitost procesů, nároky zákazníků, nestabilita, náhodné jevy to vše ovlivňuje vznik problémů. Základní úlohou pracovníků je vzniklé problémy řešit. Bohužel u toho často zústává a problémy se pouze „řeší“. Jen malá část z nich, se skutečně vyřeší. Ne každá organizace se zabívá řešením problémů systematicky. Řešení problémů je proces. Jako každý proces se dá popsat a standardizovat. To pomáhá v jeho produktivitě a výsledné kvalitě. Ukažme si, jak nastavit strukturovaný proces pro řešení problémů a tím systematicky podpořme efektivitu řešení problémů napříč organizací.

97 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

Standardní postup

V tréninku se zaměřujeme na pochopení podstaty procesu řešení problémů a jeho fungování. Je to především o znalosti tohoto procesu a správných nástrojích pro podporu řešení. Všechny nástroje pro podporu řešení problémů si účastníci prakticky vyzkouší. Účastníci tréninku se naučí správně nadefinovat problém, definovat si cíle, analýzovat kořenové příčiny, využít 7 klasických nástrojů kvality, správně použít 5xproč?, pracovat s A3 reportem a nakonec ověřovat si navržená řešení a standardizovat ty správná. K tréninku jmenovaných témat je využita interaktivní hra i skutečné příklady problémů.

Co vám školení přinese?

 • Pochopíte jak problémy skutečně vyřešit.
 • Zjistíte proč bez stanoveného cíle nelze problém vyřešit.
 • Naučíte se pracovat s fakty.
 • Sami použijete Ishikawa diagram a 5xproč.
 • Vyplníte si vlastní A3 report.
 • Vyřešíte skutečný problém a ověříte si účinost řešení.

Cíle tréninku

Sami nemáme rádi školení založené na teorii, tak jsme sestavili trénink, který je založen především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hra, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s metodou. Nic víc.

 • Proč se nám nedaří řešit problémy?
 • Jak problémy skutečně odstraňovat?
 • Jak správně a srozumitelně definovat problém?
 • Proč je řešení problémů proces?
 • Jak to, že existuje návod na řešení problémů?
 • Jak zařídit, aby to fungovalo?

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 22.01.2025
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Velké Meziříčí
08:45 - 09:00
Registrace účastníků
09:00 - 10:00
Strukturované řešení problémů I. - Úvod, Identifikace problému, Definice problému
10:00 - 10:15
Přestávka na občerstvení
10:15 - 12:15
Strukturované řešení problémů II. - Analýza kořenových příčin, Návrhy opatření, Standardizace
12:15 - 13:15
Společný oběd
13:15 - 13:45
Představení hry a příprava hry
13:45 - 14: 30
1. kolo - Hra katapult (Strukturované řešení problému)
14:30 - 14:45
Přestávka na občerstvení
14:45 - 15:30
2. kolo - Hra katapult (Implementace Andon a Jidoka)
15:30 - 15:45
3. kolo - Hra katapult (Shrnutí výsledků, ponaučení)
15:45 - 16:00
Vyhodnocení hry, zodpovězení otázek, diskuze
16:00
Konec tréninku

popis místa a školení

CENA: 4990,- + DPH
22.01.2025
 • 1 den nabytý prací
 • interaktivní hra
 • praktické cvičení
 • vyřešený konkrétní problém
 • týmová práce
 • vzorový standard

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE
 • Ing. Bc. Ivan Stefanov

  Ing. Bc. Ivan Stefanov

  ESCARE s. r. o.

  Specializace: výzkum a vývoj, prototypování, CAD, inženýrství, provoz, kvalita, management, controlling, investice, finance a obchodní administrativa

  VÍCE

objednávka tréninku Trénink Strukturované řešení problémů

  Potřebujete více informací? Obraťte se na nás

  Trénink Strukturované řešení problémů
  Ing. Miroslava Stohrová - manažer vzdělávání
  +420 724 257 379
  miroslava.stohrova@escare.cz