o ESCARE

vize ESCARE

tvoříme lepší svět

podporujeme růst vašeho podnikání

Jsme trenéři, poradci i moderátoři.

Spolu s Vámi měníme lidi, procesy a produkty firem k lepšímu. Našimi nástroji jsou dlouholeté zkušenosti v oblastech lean managementu a průmyslového inženýrství. Naší filozofií je orientace na výsledek.

Společnost ESCARE založil v roce 2013 tým specialistů na optimalizaci práce v průmyslu a řízení činností a procesů. Zákazníkům pomáháme zvyšovat produktivitu, podporujeme jejich růst ve všech oblastech podnikání, a to s ohledem na prostředí a sféru, v nichž pracují. Do všech fází projektů vždy aktivně zapojujeme Vaše lidi. Výrazně tak zvyšujeme chuť otevřeně komunikovat a přijímat změny. Lidé se tím učí přizpůsobovat nejen vlastní procesy, stávají se propagátory nových postupů a přebírají zodpovědnost za výsledky celé firmy.

hodnoty ESCARE

motto ESCARE

Learning by doing and thinking

partneři ESCACE