o ESCARE

vize ESCARE

tvoříme lepší svět

podporujeme růst vašeho podnikání

Jsme trenéři, poradci i moderátoři.

Spolu s Vámi měníme lidi, procesy a produkty firem k lepšímu. Našimi nástroji jsou dlouholeté zkušenosti v oblastech lean managementu, kaizen filosofie a průmyslového inženýrství. Naší filozofií je orientace na výsledek.

Společnost ESCARE založil v roce 2013 tým specialistů na optimalizaci práce v průmyslu a řízení činností a procesů. Zákazníkům pomáháme zvyšovat produktivitu, podporujeme jejich růst ve všech oblastech podnikání, a to s ohledem na prostředí a sféru, v nichž pracují. Do všech fází projektů vždy aktivně zapojujeme Vaše lidi. Výrazně tak zvyšujeme chuť otevřeně komunikovat a přijímat změny. Lidé se tím učí přizpůsobovat nejen vlastní procesy, stávají se propagátory nových postupů a přebírají zodpovědnost za výsledky celé firmy.

hodnoty ESCARE

motto ESCARE

Learning by doing and thinking

partneři ESCACE

 • Libor Siekela
  Branch Director, SCHENKER spol. s r. o.

  S firmou ESCARE spolupracujeme již osmým rokem, tedy od samého počátku existence firmy. Za celou dobu spolupráce jsme zoptimalizovali většinu procesů v našem distribučním centru, a to vždy formou několikadenních workshopů dle metodiky DMAIC, s primárním zapojení našich vlastních pracovníků na všech úrovních a využitím jejich zkušeností a know how. Tato forma nám vyhovuje zejména proto, že nikdo nepřichází z venku s nějakým novým řešením či drastickou změnou, která by nebyla přijata, ale zapojení pracovníci a účastníci projektů jsou metodicky vedeni k tomu, aby maximálně využili svoje znalosti a dovednosti a byli sami součástí daných změn. V tomto roce jsme nastartovali další etapu naší spolupráce při zavádění procesu kritického myšlení a strukturovaného řešení problémů a v roce nadcházejícím se budeme snažit nabyté znalosti dále rozvíjet a rozšířit do všech oddělení a na všechny úrovně našeho distribučního centra. Asi ani nemá smysl více zdůrazňovat, že spolupráce se nám vyplácí zejména proto, že se nám díky úspěšným projektům daří optimalizovat naše kapacity a lépe šetřit náklady. Nezanedbatelnou přidanou hodnotou celého systému je rozvoj našich zaměstnanců, kteří se na workshopech naučí novým věcem a novému myšlení, které mohou dále využívat v běžném pracovním životě.

 • Jiří Stružka
  Ředitel divize výroby čipů, ON Semiconductor Czech Republic

  Naše společnost se stejně jako kolegové v okolních firmách potýká s problémem vyčerpaného trhu s kvalifikovanou pracovní silou a souvisejícím růstem mzdových nákladů. Od roku 2018 jsme se pokusili vyskočit z kolotoče přetahování nových pracovníků ze sousedních firem a vydat se cestou zvyšování produktivity resp. odbourávání NVA aktivit. ⎮ Klíčovou roli v úspoře nových náborů sehrály Kaizen dílny po jednotlivých částech provozu moderované Tomášem Stohrem ze společnosti ESCARE. Tým pracovníků pro Kaizen workshop byl sestaven z dělnických i technických profesí z daného pracoviště, a také ze zástupců z jiných pracovišť, pro vnesení nezatíženého pohledu na možné změny. Workshopu se zůčastnil vždy i zástupce oddělení průmyslového inženýrství, který poslední z řady dílen již samosatně zorganizoval a vedl. ⎮ Na základě akcí, které týmy identifikovaly a splnily se během 3 vartálů 2019 podařilo naší výrobní divizi eliminovat k dnešnímu datu NVA aktivity v rozsahu, který umožnil snížení požadavku na nové nástupy o 39 pozic. ⎮ Děkuji ESCARE za úspěšnou spolupráci!

 • Luděk Bechyně
  Plant Manager, Camfil CZ s.r.o.

  Se společností ESCARE jsem prvně spolupracoval v letech 2013-14 při vytvoření TPM ve firmě Plastipak vyfukující plastové láhve. Pana Stöhra jsme si vybrali s předpokladem praktického a věcného přístupu k celé problematice preventivní a prediktivní údržby, což se nám v průběhu zavádění systému potvrdilo. Svým přístupem vtáhl pracovníky výroby a údržby do celého procesu tak, že sami aktivně vytvářeli celý systém a následně ho začali používat a zdokonalovat v praxi.
  Ve svém dalším působišti, společnosti CAMFIL, jsem využil zkušeností pana Stöhra ve výuce pracovníků v problematice normování časů vlastní výroby. Zároveň nám pomohl obeznámit pracovníky závodu s metodami trvalého zlepšování procesů a následně je s nimi zavedl i do praxe.

  Pana Stohra a společnost ESCARE využijeme při dalších projektech, které připravujeme a určitě ho mohu doporučit i jiným zájemcům o trvalé zlepšování procesů souvisejících s výrobou.

 • Ondřej Kováč
  Výrobní ředitel, Head Sport s.r.o.

  S firmou ESCARE spolupracuji pátým rokem. Rozhodnutí bylo poměrně jednoduché. V pozici Lean Managera jsem tehdy hledal firmu, se kterou bych mohl navázat spolupráci ve věci poradenství v tého oblasti. Navštívil jsem jeden z otevřených tréninků štíhlé výroby, který vedl Tomáš Stöhr ve spolupráci s Janem Šlajerem, majitelem firmy Dynamic Future. Pánové si mě svým pojetím naprosto získali. V následujících třech měsících jsem navštívil ještě další dva tréninky, ktéré spolumoderovar Dušan Dostál. S Tomášem jsem pár týdnů na to navázal spolupráci a společně jsme se pustili do kompletní transformace výrobního systému v mém tehdejším působišti. Byla to výborná škola. V té době jsem začal zároveň navštěvovat i manažerský program Edunett - Lean transformace. Tento projekt naprosto nemá obdoby co se rozssahu týče, nedocenitelný networking nevyjímaje. Tomášovi se podařilo propojit úžasný tým lidí, který osloví každého, kdo má hlavu jen trochu otevřenou. V současné pozici vedoucího výroby Head Sport dovzdělávám pod taktovkou firmy ESCARE nejen v oblasti Leanu sebe, i svůj široký tým.

 • Peter Uhrík
  PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA, Bilstein CEE

  S firmou ESCARE a konkrétne s pánom Stöhrom sme začali spolupracovať na LEANe v roku 2015, kedy sme dokončili prvú vážnu investíciu do technologickej obnovy spoločnosti. Následne sme spoločne zadefinovali cieľ, ktorý znel: paralelne s ďalšími investíciami zmeniť aj systém, ktorý bol dlhé roky zaužívaný pri každodennej rutinnej práci vo výrobe. Po prvotnom pilotnom projekte, zameranom hlavne na vyčistenie a reorganizáciu pracoviska, údržbu, nastavenie jeho ukazovateľov a cieľov, sme toto rozšírili na ďalšie pracoviská. Rozšírenie LEANu do oddelenia Údržby a prepojenie na SFM boli ďalšími výzvami na ktorých sme spoločne pracovali. V spolupráci samotnej oceňujeme hlavne vysoký odborný background pána Stöhra ako aj výborný networking, ktorý firma ESCARE má.

 • Ondřej Kováč
  RM GASTRO s.r.o.

  VÝROBNÍ BUŇKY V MAGNA BOHEMIA 2. 11. 2016 - Tento trénink jsem si vybral proto, že už jsem si mohl být po předchozích zkušenostech s firmou Escare jistý, že se nezklamu. Navíc jsem se touto tématikou aktuálně zabýval ve svém zaměstnání. Tréning byl náročný (i fyzicky:) ), ale opět to stálo za to. Potřeboval jsem si ověřit některé principy buňkového uspořádání výroby přímo na sobě a to se mi podařilo. Dokončení konceptu prvního pracoviště řízeného v tomto duchu už je v naší firmě na spadnutí.

 • Ondřej Kováč
  RM GASTRO s.r.o.

  ŘÍZENÍ VÝROBY- SHOP FLOOR MANAGEMANT 25.5.2016 - Na trénink jsem se dostal tak trochu náhodou, protože kolega, kterému byl určen jej navštívit nemohl. S potěšením mohu říct, že jsem pochopil, oč v tématu jde, ačkoliv jsem na začátku takřka vůbec netušil, o čem SFM je. Hra byla perfektně podaná a zorganizovaná, závěrečný rozbor náročný, ale všechno co jsme v ten den prožili tak nějak "zastřešil". Dnes, když se ve firmě zabýváme zaváděním tohoto systému řízení, se mám v pohodě o co opřít.

 • Ondřej Kováč
  RM GASTRO s.r.o.

  ŘÍZENÍ KVALITY V PROCESU (TQM) 11. 5. 2016 - Interaktivní trénink věnující se principům Poka Yoke byl můj první, který jsem pod křídly společnosti Escare absolvoval. Za svůj profesní život jsem už zažil poměrně slušnou řádku tréninků věnujících se řízení výrobních i nevýrobních procesů. Až tady se mi ale stalo to, že do sebe pěkně všechno pěkně zapadlo, že jsem si opravdu něco odnesl. Že teoretický blok nebyl jen pro to, aby byl, a že by byl naprosto zbytečný, kdyby po něm nenásledovala hra, pro kterou jsme všichni mohli nabyté informace využít. Měli jsme ze sebe na konci prostě radost.

 • Miloš Surový
  DATWYLER Sealing Solutions

  TRÉNINK VALUE STREAM MAPPING pro Datwyler
  Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, jak naše lidi během Vaší akce pozitivně reagovali. Na začátku ( během teoretického bloku ) to bylo dosaženo panem Dostálem, který – jako ostatně vždycky – na naše lidi zapůsobil velmi profesionálním a přesvědčivým dojmem. V další části ( společné úloze zápisu skutečného stavu ) se lidi trochu ztráceli a bylo jim nutno pomoci. Nečinilo to však velké potíže. V poslední fázi to bylo hlavně o zábavě, soutěžení, objevování nedostatků, zlepšování, atd. – a to všechno naše lidi bavilo. Díky zapáleným diskusím ( nad řešením budoucího stavu ) se bohužel ztratil čas a tak nám nezbylo moc prostoru pro praktickou zkoušku budoucího stavu, tím méně na zamyšlení a zápis stavu ideálního. Myslím však, že to nevadí. Způsob přemýšlení nad řešením problémů byl vysvětlen a zápis do mapy VSM popsán. Jak jsem od svých kolegů slyšel – v jiných skupinách se stanovený program podařilo splnit na 100%. Celkově si myslím, že Váš program byl velmi dobře připraven a jeho obsah byl pro naše lidi prospěšný. Děkuji Vám i Vašim kolegům za zdařilý průběh akce a věřím, že budeme v naší spolupráci opět pokračovat – zase u nějaké nové hry!

 • Ondřej Maršík
  BD Sensors, s.r.o.

  TRÉNINK LEARNING TO SEE, ŘÍZENÍ ZMĚN - tento trénink naplnil mé očekávání a po inspiraci od pánů lektorů jsem svou kancelář tento týden přestěhoval přímo do výroby, kde má moje firma největší bolístky a okamžitě to nese ovoce. Začal jsem ihned se zlepšováním a směnové mistry trénuji na to, aby viděli plýtvání a nedostatky v našich výrobních procesech. Bez tohoto tréninku bych se takhle asi nerozhodl.

 • Petr Vomáčka
  Tvarmetal s.r.o.

  ÚVOD DO LEAN(u), STRATEGIE - Libilo se mi, že v každém dnu byla hra, na které jsme si názorně ukázali, problémy s kterými se potýkáme skoro každý z nás a pevně doufám, že získáné zkušenosti dokážeme implemantovat do praxe

 • Pavel Vacek
  Pavel Vacek Consulting

  EDUNETT LEAN TRANSFORMACE - klobouk dolů před myšlenkou Edunettu, úvodní blok potvrdil, že takovéto vzdělání pro tuto cílovou skupinu, která se zde sešla, rozhodně má své opodstatnění. Sám jsem si školení užíval, k tomu výrazně pomohla přátelská atmosféra, kterou se podařilo nastartovat hned na začátku.

 • Regina Gembalová
  Třinecké železárny a.s.

  Trénink Štíhlá výroba - Očekávání bylo přesně takové, jako byl dnešní den. Jsem ráda, že zde byla nějaká teorie, ale že jí nebylo přehnaně moc. Hra se mi líbila, budu uvažovat využít ji jak pro lidi, kteří nastupují do práce, tak pro management.

 • Lubomír Věneček
  DURA Automotive CZ k.s.

  TRÉNINK PRŮMYSLOVÉ MODERACE - Přiznám se, že jsem k danému tématu byl ze začátku skeptický a mírně rezervovaný, ale nejenom za sebe mohu říct, že jsem byl příjemně překvapen. Jako člověk, který má za sebou řadu odmoderovaných workshopů, a to i na mezinárodní úrovni, jsem si tímto prodělal něco jako vnitřní sebereflexi a použiji získané poznatky ke zlepšení. Celkove jsem rád, že jsem se mohl účastnit a že jsem toto mohl sprostředkovat i mým kolegům!!

 • Ivan Šebesta
  DURA Automotive CZ k.s.

  LEAN FILOSOFIE - TRÉNINK MANAGEMENTU firmy DURA
  Velmi zdařilý a povedený trénink managementu pro oblast LEAN filosofie, s cílem sjednotit znalosti Lean principů.
  Skvěle namixované školení s využitím interaktivních her pro pochopení daného tématu a problematiky.