Trénink LEAN filosofie pro management

Pochopit fungování změny je základní předpoklad pro její správné řízení. V rámci LEAN filosofie se snažíme o provádění neustálých změn, které mění proces realizace zakázky ve smyslu vyšší přidané hodnoty pro zákazníka. Umění řídit změny je základním předpokladem každého dobrého manažera a je také předmětem tohoto tréninku. Pomocí vhodné kombinace stručné teorie a množství interaktivních her a příkladů vtáhneme účastníky do tématu a připravíme je na zapojení se do „LEANu“.

100 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

trénink managementu

Management společnosti je klíčovým týmem pro zvládnutí implementace LEAN filosofie. Management musí plnit úlohu stratégů, lídrů, trenérů a taky podporovatelů změn. Selhání bývají častá a důsledky se obtížně napravují.

Tento trénink je určený pro tým managementu společnosti. Jeho program není zacílený na znalost jednotlivých metod, ale spíše na pochopení podstaty změn a důvodů proč a jaké změny provádět. Pochopení principů leanu, procesu změn, týmové práce a chování lidí při změnách jsou nosnými body programu a účastníci si většinu témat prakticky vyzkouší na připravených hrách a cvičeních. Výstupem tréninku jsou konkrétní témata pro rozvoj LEANu v podniku, sehraný tým a dobrý pocit z užitečně stráveného času.

rozsah

 • 2 dny tréninku

cíle a přínosy tréninku

 • Připravit a realizovat trénink managementu společnosti pro oblast LEAN filosofie s vhodným využitím interaktivních her.
 • Sjednotit skupinu z hlediska dosahované míry znalostí LEAN principů.
 • Využít interaktivní hry pro lepší pochopení probírané problematiky.
 • Prezentovat praktické ukázky použití jednotlivých nástrojů „LEANu“ např. formou případových studií.
 • Využít diskuzí a her pro stmelení týmu managementu.

obsah tréninku

Krátké přestávky a oběd je zahrnut do celkového času dne. Tréninkový den trvá 8h.

tématické bloky

 • LEAN filosofie
 • Štíhlá výroba a logistika
 • Štíhlá administrativa
 • Shop floor management

1 den

 • Úvod do LEAN
  • LEAN
   Myšlenky LEANu

   • Proč LEAN
   • Spolupráce
   • Plynulý tok
   • Vytrvalost
   • Nástroje
 • Hra Ball Game
 • Cvičení „Vrata“ – hledání chyb na nedostatků z provozu
 • Plýtvání a 5S
  • Plýtvání
  • Eliminace plýtvání
  • 5S
  • Proč s 5S začínáme
  • Jaké dopady má 5S na práci a procesy
 • Hra 5S
 • Diskuze a závěr

2 den

 • Cvičení Proč je těžké zlepšovat
 • Štíhlá výroba a logistika
  • Standardizace procesů (Analýza a měření práce, Vizualizace)
  • Eliminace chyb (Rychlé řešení problémů, Poka-Yoke)
  • Zlepšování zařízení (TPM, Rychlé změny)
  • Rozvoj zaměstnanců (Týmová práce)
  • Zlepšování v malých krocích (Kaizen)
  • Řízení hodnotového toku (VSM)
  • Tahové systémy řízení (snižování zásob, Kanban)
  • Synchronizace procesů a vyvažování (OPF, Hejunka)
 • Manažerská hra Štíhlá výroba
 • Štíhlá administrativa
  • Plýtvání v administrativě
  • Zlepšování v administrativě
   • Objektové zlepšování
   • Procesní zlepšování
   • Vizuální zlepšování
 • Shop floor Management
  • Standardizace operativního řízení
  • Proč potřebujeme stabilizovat řízení
  • Jak udělat změny trvalé
 • Diskuze a závěr

pro koho je trénink určen?


popis místa a školení

V sídle společnosti nebo na společně vybraném místě.

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE

ohlasy na naše tréninky

Ivan Šebesta

LEAN FILOSOFIE - TRÉNINK MANAGEMENTU firmy DURA
Velmi zdařilý a povedený trénink managementu pro oblast LEAN filosofie, s cílem sjednotit znalosti Lean principů.
Skvěle namixované školení s využitím interaktivních her pro pochopení daného tématu a problematiky.