Hra Strukturované řešení problémů

Spojení interaktivních her s tréninkem využívání průmyslových metod představuje moderní a efektivní metodu výuky. Využití speciálně připravené hry zajišťuje snadnější pochopení předkládané teorie a dává jasnou představu o tom, jak dané metody fungují v praxi. Námi dodané řešení využívá pro trénink Strukturovaného řešení problémů speciálně vyrobený katapult. Předností této hry je jednoduchý, konkrétní, ale zároveň komplexní problém k řešení – „rozptyl střelby“. Pravidla hry pomáhají účastníkům soustředit se na konktrétní problém a hledat cesty, jak ho vyřešit.

Cíl hry:

  • Pochopit standardní proces řešení problémů
  • Naučit se používat nástroje pro popis problému, analýzu kořenové příčiny a řízení zlepšovací fáze
  • Uvědomit si základní vazbu identifikace problému – definice problému – specifikace cíle – analýzy kořenových příčin – odstranění kořenových příčin – stabilizace řešení – nutnosti tréninku
  • Délka hry cca. 2,5 – 3 hodiny

Hra je pro 5 – 10 hráčů. Princip tréninkové hry je založen na řešení jednoduchého problému – rozptýlené střelby z katapultu, kde je ve dvou až třech kolech týmem pracovníků problém odstraněn. V rámci hry účastníci provádí měření střelby, vyhodnocují výsledky, realizují analýzu kořenových příčin a následně formou workshopů optimalizují proces s cílem minimalizovat rozptyl střelby. Tímto jednoduchým způsobem se účastníci seznamují s principy Strukturovaného řešení problémů, jednotlivými nástroji a vždy také vidí vliv použití jednotlivých nástrojů na výsledek.

Obsažené principy: popis a definice problému, analýza kořenových příčin, ishikawa, 5x proč?, andon, jidoka, standardizace, trénink, postupné zlepšování


Obsah hry:

  1. Katapult a míčky.
  2. Lepící páska, krupice, alobal.
  3. Prezentace hry a návod na provedení hry (kompletní podklady pro lektora)


pro hraní hry je potřeba katapult

Poptávka hry