Trénink Value Stream Mapping (VSM)

Materiálový tok prochází celým podnikem a v současné době stále více vzrůstají požadavky na jeho efektivitu. Jak jednoduše se na složitost materiálových toků podívat z nadhledu a pomocí jednoduché metody mapování toku hodnot zjistit problémové oblasti a navrhnout efektivní budoucí stav? Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodu a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

91 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

zrychlete tok dílců výrobou, snižte zásoby a zvyšte hodnotu procesů

Hodnotový tok je souhrn všech aktivit v procesech, které umožňují vlastní transformaci materiálu na zboží, jež má hodnotu pro zákazníka. Do hodnotového toku tedy patří aktivity, které přidávají i nepřidávají výrobku hodnotu. Mapování přidané hodnoty (Value Stream Mapping (VSM)) je základní disciplínou každého průmyslového inženýra, která mu umožňuje vidět procesy očima zákazníka a definovat možný potenciál pro zlepšování. VSM můžeme využít jako vstupní analýzu pro optimalizaci toku výroby/administrativy, simulaci, změnu organizace práce, redukci „zásob“, snížení rozpracované výroby, změnu systému řízení apod..

co vám školení přines?

 • Nakreslíte/analyzujete hodnotový tok současného stavu výroby.
 • Definujete příležitosti ke zlepšení.
 • Navrhnete mapu budoucího stavu s vyšší přidanou hodnotou.
 • Zlepšíte přidanou hodnotu "reálného" materiálového toku.
 • Budete součástí zlepšovatelského týmu!

cíle tréninku

Sami nemáme rádi školení založené na teorii, tak jsme sestavili trénink, který je založen především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hra, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s metodou. Nic víc. Interaktivní formou Vám ukážeme:

 • Jak jednoduše mapovat materiálové toky pomocí metody VSM?
 • Jak identifikovat problémové oblasti v materiálových tocích?
 • Co může zvyšovat hodnotu v procesech?
 • Co nezvyšuje hodnotu v procesech?
 • Co je přidaná hodnota a celková průběžná doba výroby?
 • Jak navrhnout budoucí optimální stav materiálových toků?

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 13.03.2024
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Velké Meziříčí
08:45 - 09:00
Registrace účastníků
09:00 - 10:30
Představení metody VSM
10:30 - 10:45
Přestávka na občerstvení
10:30 - 11:30
Příklad VSM ve dvojicích
11:30 - 12:00
Představení hry VSM, příprava hry
12:00 - 12:15
1. kolo hry VSM
12:15 - 13:15
Společný oběd
13:15 - 14:30
Mapa současného stavu, definice problémů
14:30 - 14:45
Přestávka na občerstvení
14:45 - 15:15
Mapa budoucího stavu, příprava hry
15:15 - 15:30
2. kolo hry VSM
15:30 - 16:00
Vyhodnocení hry, zodpovězení otázek, diskuze
16:00
Závěr tréninku

popis místa a školení

CENA: 4990,- + DPH
13.03.2024
 • zkušení lektoři z praxe
 • praktická realizace map
 • praktické cvičení
 • simulační hra
 • certifikát o absolvování
 • 68 spokojených účastníků

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

objednávka tréninku Trénink Value Stream Mapping (VSM)

  Potřebujete více informací? Obraťte se na nás

  Trénink Value Stream Mapping (VSM)
  Ing. Miroslava Stohrová - manažer vzdělávání
  +420 724 257 379
  miroslava.stohrova@escare.cz

  ohlasy na naše tréninky

  Miloš Surový

  TRÉNINK VALUE STREAM MAPPING pro Datwyler
  Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, jak naše lidi během Vaší akce pozitivně reagovali. Na začátku ( během teoretického bloku ) to bylo dosaženo panem Dostálem, který – jako ostatně vždycky – na naše lidi zapůsobil velmi profesionálním a přesvědčivým dojmem. V další části ( společné úloze zápisu skutečného stavu ) se lidi trochu ztráceli a bylo jim nutno pomoci. Nečinilo to však velké potíže. V poslední fázi to bylo hlavně o zábavě, soutěžení, objevování nedostatků, zlepšování, atd. – a to všechno naše lidi bavilo. Díky zapáleným diskusím ( nad řešením budoucího stavu ) se bohužel ztratil čas a tak nám nezbylo moc prostoru pro praktickou zkoušku budoucího stavu, tím méně na zamyšlení a zápis stavu ideálního. Myslím však, že to nevadí. Způsob přemýšlení nad řešením problémů byl vysvětlen a zápis do mapy VSM popsán. Jak jsem od svých kolegů slyšel – v jiných skupinách se stanovený program podařilo splnit na 100%. Celkově si myslím, že Váš program byl velmi dobře připraven a jeho obsah byl pro naše lidi prospěšný. Děkuji Vám i Vašim kolegům za zdařilý průběh akce a věřím, že budeme v naší spolupráci opět pokračovat – zase u nějaké nové hry!