Štíhlý vývoj

Lean je paradigma, resp. způsob myšlení o procesech. Je to filozofie, která zkracuje průběžný čas realizace procesu eliminací plýtvání, aby se dodávaly na čas výrobky vysoké kvality při nízkých nákladech. Při vývoji usilujeme o to, abychom byli schopni vyvíjet za co nejkratší čas tak, abychom do výroby předávali výrobky, které jsou na to připravené – aby se vývoj a úpravy neřešili ještě ve výrobě. Jak zajistit jasnou specifikaci požadavků zákazníka, kompletní a kvalitně zpracovanou technickou dokumentaci na základě, které včas objednáme požadované materiály? Jak eliminovat změny na výrobku na poslední chvíli? Jak zkrátit dlouhé administrativní časy a reakce jednotlivých útvarů? Jak se poučit z předchozích chyb a neopakovat je u dalšího nového výrobku? Tyto a jiné problémy jen čekají na vyřešení a jsou nejčastějším důvodem, proč je potřeba se Štíhlým vývojem začít.

Štíhlý vývoj

Stejně jako ve výrobě vycházíme při definování hodnotového toku z požadavků a z taktu zákazníka. I ve vývoji výrobků musíme dokonale poznat skutečné požadavky zákazníků. Důležitá je definice hodnoty pro zákazníka, která je základem toho, aby bylo možné odlišit skutečné vytváření hodnoty od plýtvání. Všechny nadbytečné funkce výrobku, které neuspokojují potřebu zákazníka a zákazník za ně musí platit, jsou plýtváním. Nejdůležitější je tedy koncentrace úsilí do prvních vývojových fází, kde se posuzují mnohé varianty a úhly pohledů, tady je hlavní prostor pro optimalizaci. V každé další etapě vývoje se rozhodovací prostor stále zužuje a případné změny jsou spojeny s vyššími vývojovými náklady. Důležitými prvky tohoto procesu jsou:

 • Vytvoření plynulého toku v procesech vývoje, eliminací plýtvání v toku vývoje produktu.
 • Nekompromisní standardizace vývojových procesů s cílem redukovat jejich variabilitu.
 • Jednoduchá, vizuální komunikace v procesech vývoje.
 • Integrace vývoje od přípravy zadání až po start výroby.

 

Proč potřebujete Štíhlý vývoj?

 • méně konstrukčních změn
 • kratší doba vývoje
 • méně problémů při rozběhu výroby
 • nižší náklady na výrobu nových výrobků
 • méně problémů v distribuční síti
 • lepší orientace na zákazníka
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 10 let zkušeností
 • eliminace chyb
 • standardizace
 • zjednodušené řízení
 • efektivní nástroje
 • plynulý proces
 • tréninkové hry
 • komplexní přístup
 • zaměření na výsledek

části balíčku

Poradenství

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Štíhlý vývoj a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Štíhlý vývoj