Hra Value Stream Mapping

Spojení interaktivních her s tréninkem využívání průmyslových metod představuje moderní a efektivní metodu výuky. Využití speciálně připravené hry zajišťuje snadnější pochopení předkládané teorie a dává jasnou představu o tom, jak dané metody fungují v praxi. Námi dodané řešení využívá pro trénink stavebnici založenou na takzvaných „Ježcích“. Předností tohoto řešení je asymetrie kostek, která nám umožňuje do her zakomponovat faktor kvality.

Cíl hry:

 • Pochopit základní principy vyhledávání přidané hodnoty v procesu.
 • Naučit se používat metodu VSM v praxi.
 • Uvědomit si základní vazbu zákazník – přidaná hodnota – tok – zásoby – náklady
 • Délka hry cca. 2,5 – 3 hodiny

Hra je pro 8 – 12 hráčů. Princip tréninkové hry je založen na jednoduché formě výrobního procesu katamaránů Hugo, který je v prvním kole hry formou mapy současného stavu popsán a následně v druhém kole hry na základě mapy budoucího stavu optimalizován. V rámci hry účastníci vytvoří úplnou mapu současného stavu a navrhnou mapu budoucího stavu. Účastníci vytváří mapy v týmu na základě reálných dat analyzovaných na hře. Tímto jednoduchým způsobem se účastníci seznamují s principy metody VSM, naučí se kreslit mapu a pochopí jaký přínos tato metoda pro optimalizaci přidané hodnoty v procesu má a kdy jí ideálně použít.

Obsažené principy: přidaná hodnota, plýtvání, pull/push systém, týmová práce, zlepšování, design procesůObsah hry:

 1. Prezentace hry a návod na provedení hry (kompletní podklady pro lektora)
 2. Technologický postup pro složení katamaránu Hugo
 3. Elektronické formuláře pro realizaci VSM


pro hraní hry je potřeba základní herní set

Obsahuje balení herních kostek nutných pro hru všech nabízených herních modulů. Obsahem balení jsou stavební kostky pro sestavení buď 80 plachetnic Daisy nebo 80 katamaránů Hugo nebo jejich kombinace v počtu 80 kusů lodiček.

Obsah základního herního setu:

 • boxy pro uskladnění kostek
 • 80 ks základen
 • 80 ks plachet
 • 80 ks radarů
 • 80 ks základen věže
 • 80 ks vrchních částí věže
 • 160 ks plováků pro katamarán

Poptávka hry