Hra Výrobní buňky

Spojení interaktivních her s tréninkem využívání průmyslových metod představuje moderní a efektivní metodu výuky. Využití speciálně připravené hry zajišťuje snadnější pochopení předkládané teorie a dává jasnou představu o tom, jak dané metody fungují v praxi. Námi dodané řešení využívá pro trénink stavebnici založenou na takzvaných „Ježcích“. Předností tohoto řešení je asymetrie kostek, která nám umožňuje do her zakomponovat faktor kvality.

Cíl hry:

 • Pochopit základní principy sestavování layoutu výroby.
 • Naučit se používat metodu výrobních buněk v praxi.
 • Uvědomit si základní vazbu tok jednoho kusu – flexibilita – zásoby – náklady
 • Délka hry cca. 2,5 – 3 hodiny

Hra je pro 7 – 14 hráčů. Princip tréninkové hry je založen na jednoduché formě výrobního procesu plachetnic Daisy a katamaránu Hugo, který je ve třech kolech podroben změnám layoutu od dávkové přes linkovou po buňkovou výrobu. V rámci hry se implementují jednotlivé formy lay-outu a porovnává se jejich dopad na výsledky výroby. V posledním kole si účastníci navrhnou formou miniworkshopu výrobní buňku zahrnující všechny její principy. Tímto jednoduchým způsobem se účastníci seznamují s principy tvorby lay-outu, vidí rozdíly v různých konceptech a vždy také vidí jejich vliv na výsledek.

Obsažené principy: tok jednoho kusu, chaku-chaku princip, autonomnost pracoviště, flexibilita, analýza a měření práce, standardizace, řízení pracoviště, balancování

 

Obsah hry:

 1. Prezentace hry a návod na provedení hry (kompletní podklady pro lektora)
 2. Technologický postup pro složení plachetnice Daisy
 3. Technologický postup pro složení katamaránu Hugo
 4. Elektronické formuláře pro realizaci výrobních buněk


pro hraní hry je potřeba základní herní set

Obsahuje balení herních kostek nutných pro hru všech nabízených herních modulů. Obsahem balení jsou stavební kostky pro sestavení buď 80 plachetnic Daisy nebo 80 katamaránů Hugo nebo jejich kombinace v počtu 80 kusů lodiček.

Obsah základního herního setu:

 • boxy pro uskladnění kostek
 • 80 ks základen
 • 80 ks plachet
 • 80 ks radarů
 • 80 ks základen věže
 • 80 ks vrchních částí věže
 • 160 ks plováků pro katamarán

Poptávka hry