Štíhlá výroba

Transformace na štíhlou výrobu je praktický a ucelený manažerský přístup k budování excelentní společnosti. Zajišťuje komplexní pohled na organizaci a obsahuje ucelenou manažerskou filosofii k řízení organizace v jakékoli podobě. Zakladem tohoto přístupu je naučit se vidět skutečný stav procesů, umět předávat tuto schopnost svému okolí a tím ho aktivovat k podpoře změn. Tento proces musí fungovat v celém spektru transformace tzn. od definice strategie, až po zajištění dlouhodobé udržitelnosti a neustálého rozvoje. Samotná transformace představuje opakující se cyklus, kterým si v rámci měnící se organizace neustále procházíme.

LEAN Transformace

Nacházíte se v období růstu? Toto období bývá rizikové pro mnoho podniků. Rozhodujete se zda pořídit další technologie nebo rozšířit řady pracovníků? Nutíte lidi k přesčasům a řešíte jak rozšířit kapacity s minimálním dopadem do nákladů? Jste na rozcestí, které vás může posunout k úspěchu nebo způsobit váš konec. Proto je tu LEAN! LEAN je filosofie, která nahlíží na podnikání jako na službu zákazníkům s cílem zajistit jim maximální přidanou hodnotu. LEAN eliminuje plýtvání a neustále zlepšuje procesy ve prospěch přidané hodnoty pro zákazníka. Tím akceleruje podnikatelský úspěch, transformuje vaše myšlení i podnikovou kulturu. LEAN je založen na čtyřech základních principech:

 • Pull (TAH) – nevyrábím na maximum to co můžu, ale řídím se a vyrabím dle požadavku zákazníků, které vytváří „TAH“ výrobou a tím tahají jen správné produkty skrze výrobní proces. Eliminujeme tím nadvýrobu, snížíme zásoby a pracovní kapitál.
 • One piece flow (tok jednoho kusu) – vytváříme výrobu pro každý produkt zvlášť. Snížíme rozpracovanou výrobu, přerušení, transporty, čekání, časy výrob i dodávek. Tím zvyšujeme kvalitu a flexibilitu výroby. Zajistíme včasné reakce na požadavky zákazníků a zpřesníme dodávky na čas.
 • Takt – vytváří základní rytmus procesu výroby. Určuje potřebnou rychlost výroby pro naplnění požadavku zákazníka. Díky taktu jsme schopni vybalancovat proces, zajistit plynulý tok, eliminovat přetížení nebo naopak nevyužití jednotlivých operací. Díky tomu jsme schopni flexibilně reagovat na změny na trhu.
 • Zero defects (nulové vady) – zajistit bezchybnost neboli nulové vady je principem zajišťujícím nepředávaní chyb (které se stávají!) na další operaci. Chyba se musí opravit a odstranit příčinu chyby, tak aby ke stejné chybě znovu nedošlo. Princip neustálého zlepšování.

Díky těmto principům nikdy nezústanete za konkurencí. Pomůžou změnit myšlení a zajistit vaší připravenost na neustále změny na trhu.

 

Potřebujete štíhlou výrobu?

 • Máte problémy s plněním termínů zakázek?
 • Stagnuje vám produktivita pracovišť?
 • Neúměrně vám rostou náklady?
 • Prostory společnosti nestačí současným potřebám zásob?
 • Vaše procesy se dají řídit jen operativně?
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 16 let zkušeností
 • odstranění úzkých míst
 • zvýšení produktivity práce
 • zkrácení průběžné doby výroby
 • stabilizace výroby
 • snížení zásob
 • úspora plochy
 • tréninkové hry
 • komplexní přístup
 • zaměření na výsledek

části balíčku

Poradenství

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Štíhlá výroba a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Jan Šlajer

  Ing. Jan Šlajer

  Dynamic Future s.r.o.

  Specializace: strategie, logistika, dynamická simulace

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Štíhlá výroba