Štíhlá administrativa

Sami sebe se musíme ptát proč jen velmi omezené množství podniků bere zeštíhlování svých administrativních procesů jako jedno z nosných témat jejich výrobních systémů, přestože analýzy našich procesů jasně naznačují mnohem větší podíl plýtvání v oblasti administrativních a servisních procesů, než ve výrobě. Tento stav je naprosto logický, už množství investované energie na oblasti zlepšování, optimalizace a zkvalitňování jednotlivých procesů naznačuje, že na výrobní procesy se stále soustředíme mnohem více a servisní a administrativní procesy bereme jaksi navíc nebo je řešíme „když zbyde čas“.

Co je Štíhlá administrativa?

Štíhlá administrativa je souhrn nástrojů pro efektivní organizaci administrativních procesů, podporujících denní produkci podniku. Zahrnuje všechny aktivity přispívající k tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka (interního i externího), ale i ty, které se přímo nepodílejí na tvorbě přidané hodnoty produktu, ale zásadně jí podporují. Klíčovým parametrem jsou informační toky, opírající se o správné informace a efektivní transfer informací. Cílem štíhlé administrativy je vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožňují dosahovat vysokou produktivitu, požadovanou kvalitu a maximální výkon administrativních činností v daném procesním čase. Předmětem zlepšování v administrativě jsou tři cílové oblasti:

 • produkty (výstupy administrativní práce) – zaměřujeme se na to, aby produkt administrativy měl maximální přidanou hodnotu pro následný proces. Zavedení dodavatelsko-zákaznického přístupu.
 • procesy (způsob administrativní práce) – cílem je maximálně zkráti průběžnou dobu procesu. Vybalancovat jednotlivé činnosti a stanovit pravidla pro plynulý tok informací.
 • vizualizace (prostředí administrativní práce) – zajistit efektivitu práce. Maximalizovat organizaci administrativní práce, minimalizovat hledání, čekání, zásoby, zbytečné transporty a pohyby lidí.

Proč potřebujete Štíhlou administrativu?

 • naučíte se zlepšovat v administrativě
 • zrychlíte tok informací
 • ušetříte kapacity klíčových lidí
 • podpoříte vznik přidané hodnoty ve výrobě
 • zvýšíte míru odpovědnosti za výsledek
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 16 let zkušeností
 • reálné implementace
 • zvýšení produktivity práce
 • zvýšení kvality
 • zkrácení průběžné doby zakázky
 • efektivní komunikace
 • snížení plýtvání časem
 • tréninkové hry
 • komplexní přístup
 • zaměření na výsledek

části balíčku

Poradenství

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Štíhlá administrativa a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Štíhlá administrativa