Škola Průmyslového inženýrství

Klíčové pro úspěšné řízení společnosti je zapojit maximum pracovníků do procesu rozvoje, zlepšování a růstu. Přesto je to jeden z nejobtížnějších úkolů managementu. Základním problémem je vyřešení věčného boje rozvojových a koncepčních činností s operativním zajištěním chodu firmy. Hlavním nedostatkem většiny organizací je mít dostatečně širokou skupinu lidí, kteří procesu zlepšování nejenom rozumí, ale zároveň ho prakticky realizují. Průmyslové inženýrství je interdisciplinární obor, který vhodně kombinuje znalosti oborů inženýrských a sociálních věd, za účelem dosahování vyšší produktivity práce. Množství průmyslových inženýrů ve společnosti tedy předurčuje schopnost firmy zajistit dostatek odborných kapacit pro zlepšování procesů a tím dosahování lepších výsledků ve srovnání s konkurencí.

cíl a program Školy průmyslového inženýrství

 • Připravit a realizovat vzdělávací program pro vyškolení nové generace průmyslových inženýrů ve vašem podniku
 • Vytrénovat experty v oblasti průmyslového inženýrství
 • Předat know how průmyslového inženýrství
 • Ukázat potenciál zlepšování v oblasti PI
 • Předat metodiku řízení projektů a zlepšování
 • Definovat projekty zlepšování voblasti průmyslového inženýrství pro praktickou výuku v rámci tréninků(PI)
 • Splnit cíle projektů a realizovat úspory definované v projektech
 • Zlepšit vybrané ukazatele ve společnosti. Upravit program na míru potřebám vašeho Výrobního Systému
 • Realizovat v rámci školy PI pilotní optimalizační projekty
 • Zakončit školu PI testem a závěrečnou prezentací optimalizačních projektů realizovaných v rámci školy
 • Prezentovat využití průmyslového inženýrství na základě příkladů a případových studií z podniků světové třídy

 

Rozsah 
Blok 1 Úvod do PI, Zadání projektů

 • Úvod do PI
 • Projektové řízení
 • Zadání projektů

 

2 dny
Blok 2 Analýza a měření práce

 • BasicMOST

 

3 dny
Blok 3 Týmová práce 

 • Týmová práce
 • Týmová organizace
 • Motivace

 

2 dny
Blok 4 Kontinuální zlepšování 

 • Systémy zlepšování procesů
 • Metody analýzy
 • LEAN ukazatele
 • Průmyslová moderace

 

3 dny
Blok 5 Standardizace

 • 5S
 • Vizuální management

 

2 dny
Blok 6 Value Stream Mapping

 • Mapování hodnotových toků
 • Navrhování procesů

 

2 dny
Blok 7 Autonomní pracoviště

 • Projektování pracovišť
 • Výrobní buňky

 

2 dny
Blok 8 Rychlé změny

 • SMED

 

2 dny
Blok 9 Plánování a řízení výroby

 • Moderní logistika
 • Tahové systémy
 • Milk run
 • Heijunka

 

2 dny
Blok 10 TPM (Totálně produktivní údržba)

 • Autonomní údržba
 • Preventivní údržba
 • Systém TPM

 

2 dny
Blok 11 Předcházení vadám

 • Řízení kvality v procesech
 • Poka-Yoke
 • Rychlé řešení problémů

 

2 dny
Blok 12 Výrobní system

 • Produkční systém a jeho řízení
 • Strategie a řízení pomocí cílů
 • Shop floor management

 

2 dny
Závěrečný den

 • Test
 • Prezentace projektů

 

1 den

proč si objednat Školu průmyslového inženýrství?

 • možnost získat za krátkou dobu až 12 expertů na zlepšování najednou
 • účastník realizuje optimalizační projekt pod dohledem lektora
 • jistá návratnost investice
 • množství návrhů zlepšení a jejich realizace již v průběhu studia
 • studijní materiály obsahují kompletní know-how průmyslového inženýra
 • veškeré cvičení a praktické příklady jsou realizovány přímo na pracovištích
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 26 dní nabitých průmyslovým inženýrstvím
 • zkušení lektoři z praxe
 • 10 simulačních her
 • více než 20 praktických cvičení
 • 12 optimalizačních projektů
 • 12 průmyslových inženýrů

části balíčku

Formuláře

Průběh realizace

Možná realizace

 • Interně – program je připravený jako interní studium specialistů zlepšování – skupina obvykle čítá 10 pracovníků/talentů společnosti
 • Externě – program je možný absolvovat v rámci našich manažerských programů EDUNETT více informací k externímu studiu najdete zde: https://www.edunett.cz/edunett/studium-prumysloveho-inzenyrstvi/

Role zástupce(ů) společnosti ESCARE s.r.o.

 • Metodické vedení tréninku a předání „know how“ v dané oblasti
 • Zpětná vazba a doporučení pro využití tréninku v praxi

Skupina

 • Skupina pro realizaci tréninku může čítat max. 12 účastníků.
 • Minimum účastníků pro možnou realizaci tréninku v rámci každého bloku je 5 účastníků.

Místo výuky

 • Tréninky proběhnou v sídle zadavatele, a to především v případě částí, pro jejichž realizaci je vhodný přímý kontakt s pracovním prostředím účastníků.

Formy realizace

 • Trénink – vzdělávací program formou tréninku nabízí získání praktických zkušeností na základě požadavků definovaných firmou z okruhu témat průmyslového inženýrství. Úzce zaměřené vzdělávání nabízí řešení konkrétních problémů podniku v okruhu uzavřené skupiny vybraných zaměstnanců. Tréninkem konkrétních situací získáte praktické zkušenosti a zručnosti v dané problematice a naučíte se vnímat nastavené změny s okamžitou zpětnou vazbou
 • Workshop – velmi efektivní metoda zlepšování procesů a řešení problémů. Workshopem můžeme v poměrně krátkém čase dosáhnout velmi rychlého řešení problémů. Workshopy se v současnosti dosahují velmi rychlá a významná zlepšení v produktivitě procesu. Ve workshopovém týmu pracují dvě základní skupiny lidí. Moderátor, jehož úlohou je řídit diskusi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a hledání řešení. Další skupinou jsou členové týmu, kteří z větší míry vykonávají procesy, které chceme zlepšit nebo jsou jeho zákazníky nebo dodavateli. Ve workshopovém týmu vystupuje i promotér, který je zákazníkem řešení daného problému

Řízení zakázky

 • Před realizací každého bloku jsou definovány vybrané pracoviště/procesy ve společnosti, na kterých je možné aplikovat jednotlivé metody
  • V rámci tréninkového bloku je vyčleněn prostor pro mini Workshop vrámci, kterého účastníci tréninku aplikují probrané téma na vybraném pracovišti pod dohledem lektora
 • Součástí realizace zakázky je zpětná vazba na vybrané procesy (formou auditů a analýz) i na vybrané účastníky (nutno dohodnout předem)
  • Audity a analýzy jsou prováděny v rámci mini Workshopů, které jsou součástí tréninkových modulů
  • Zpětná vazba na vybrané účastníky je předávána ústní formou, v případě vyžádání písemnou formou

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE
 • Ing. Michal Zgabaj

  Ing. Michal Zgabaj

  Nezávislý konzultant

  Specializace: Analýza a měření práce, optimalizace pracoviště

  VÍCE
 • Ing. Bc. Ivan Stefanov

  Ing. Bc. Ivan Stefanov

  ESCARE s. r. o.

  Specializace: výzkum a vývoj, prototypování, CAD, inženýrství, provoz, kvalita, management, controlling, investice, finance a obchodní administrativa

  VÍCE

poptávka balíčku Škola Průmyslového inženýrství