5S

Kdykoli s lidmi řešíme, kde a jak jejich práci zlepšit, začínáme u 5S.

Elementární metoda vedoucí kromě jiného k odstranění plýtvání pochází z Japonska. Jejím uplatňováním lze realizovat podnikatelské strategie a zajistit potřebnou flexibilitu. Firmy pracující s metodou 5S se stávají štíhlými a inovativními podniky.

Lektoři a moderátoři ESCARE vám pomohou získat celopodnikový pohled na lidi, administrativu, údržbu, skladování i dodávky. Najdete očividné i skryté náklady, které nevedou ke zvýšení hodnoty produktu. Definujete si cíle vašeho štíhlého pracoviště a pochopíte, k čemu slouží standardy na pracovišti.

 

Metoda 5S zahrnuje 3 nástroje ke změně pracoviště (vytřiď – umísti – vyčisti) a 2 nástroje pro jejich trvalé fungování (standardizuj – udržuj).

Společně projdeme výrobu i administrativu a se zaměstnanci najdeme možnosti, jak dosáhnout jejich vyšší efektivity, bezpečnosti i spokojenosti. Identifikujeme nepořádek, nadbytek zásob, nepotřebné věci, zbytečné úkony a prostoje. Standardizací procesů si lidé vypěstují smysl pro pořádek, přesnost a preciznost, identifikují se s vlastním pracovištěm a firmou.

Zavedením metody 5S vytvoříte systém pro jakoukoli práci. K  osvojení použijeme několik her i trénink přímo na pracovišti.

Zbavte se elementárního plýtvání jednou provždy. Pomocí definování standardního layotu prostředí, jasných pravidel, zavedení čistoty a bezpečnosti vybudujte štíhlé pracovní prostředí.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

Zkušenosti s optimalizací procesů
Optimalizací procesů se logicky zabývá každá firma. Ušetřit náklady na realizaci produktu nebo služby je jeden z tradičních cílů. Nicméně ne každé společnosti se daří optimalizovat kontinuálně a úspěšně.
Štíhlá logistika
Štíhlá logistika není obecně zavedený pojem. Mezi průmyslovými inženýry ho používáme ve spojení s LEAN myšlením a logistickými procesy. Logistika je často pro různé podniky jiným pojmem. Pro spoustu z nich…
Proč děláme 5S?
„Jaké úspory vznikají aplikací metody 5S?“ Jedna z nejběžnějších otázek, na které narážím v souvislosti s touto metodou.

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu