Štíhlá logistika

Štíhlá logistika je ucelený manažerský přístup k budování efektivního materiálového toku od zákazníka až po dodavatele. V rámci celého logistického řetězce řeší logistika tři základní oblasti její přidané hodnoty pro organizaci – hodnota času, hodnota místa a hodnota formy dodání. Hodnota času vychází z principu Just-in-Time, pokud není materiál na místě v čas, vzniká problém. Hodnota místa řeší skutečné potřeby zákazníka, ať už externího nebo interního, místo dodání musí být vždy dle představ jeho uživatele. A nakonec forma dodání, kterou jsme schopni maximalizovat skutečnou přidanou hodnotu vznikající při výrobní operaci, pokud není materiál použitelný na první dotyk, nemůže vzniknout okamžitá přidaná hodnota. Navíc logistika řeší i celý informační tok, bez kterého nemůže ten materiálový fungovat. Jak řídit celý logistický řetězec vyváženě, pravidelně, agilně a zároveň produktivně? Otvírá se nekonečná výzva řešit tepny a neuronovou soustavu podniku, tak aby jsme byli lepší než konkurence.

Co je to štíhlá logistika?

 • Základním nástrojem analýzy je Value Stream Mapping.
 • Pohled na logistiku, která využívá tahový systém řízení. Takt zákazníka je řídícím parametrem.
 • Štíhlost je charakteristická eliminací plýtvání v celém logistickém toku.
 • Zohledňuje požadavky na různou strukturu výroby. Každý typ výroby vyžaduje individuální logistiku.
 • Materiál se pohybuje jen tehdy, když „interní zákazník“ signalizuje svůj požadavek. Pohyb materiálu v malých dávkách s krátkým, předem definovaných průběžným časem.
 • Standardizace práce je klíčová pro správné plánování logistických kapacit.
 • Kombinace IS s vizuálním managementem.
 • Plánovaní a rozvrhovaní výroby vyžaduje tah a nivelizaci (vyvažování výroby a pravidelnost).
 • Štíhlá logistika zohledňuje: Materiálový tok i Informační tok.
 • Cílem je soustavně zkracovat průběžnou dobu výroby, minimalizací zásob a maximalizací přidané hodnoty.

Proč potřebujete balíček "Štíhlá logistika"?

 • uvidíte v zásobách příležitost pro zlepšování
 • zjednodušíte si systém plánování
 • zefektivníte systémy manipulace
 • zapojíte své dodavatele
 • podpoříte míru přidané hodnoty ve výrobě
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 16 let zkušeností
 • reálné implementace
 • snížení zásob
 • zkrácení průběžné doby zakázky
 • úspora plochy
 • snížení manipulace
 • standardizace nepřímé práce
 • vyřešení plánování
 • tréninkové hry
 • komplexní přístup
 • zaměření na výsledek

části balíčku

Poradenství

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Štíhlá logistika a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Jan Šlajer

  Ing. Jan Šlajer

  Dynamic Future s.r.o.

  Specializace: strategie, logistika, dynamická simulace

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Štíhlá logistika