TPM

Potřebujete neustále zvyšovat kondici, spolehlivost a efektivitu vašich zařízení?

Koncept TPM (Totálně produktivní údržba) eliminuje poruchy, chyby a další ztráty. Zároveň podporuje dlouhodobý růst kvalifikace pracovníků a zisk firmy.

Přeneste standardní úkoly údržby na operátory výroby. Díky každodennímu kontaktu s provozem dokáží velmi rychle a přesně diagnostikovat problém na zařízení. Dobře proškolení a motivovaní výrobní pracovníci získají schopnost objevit a odstranit abnormality na zařízení, mohou zamezit jejich vzniku, případně možné obtíže predikovat. Málo dostupní specialisté údržby pak budou moci hledat cesty k zabezpečení dlouhodobého bezporuchového chodu zařízení.

Jak se zavedení TPM projeví ve firmě? V prvním plánu dochází ke změně prostředí a strojů. Jsou odstraněny závady a abnormality na zařízeních. Druhý krok přináší změnu postojů lidí, kteří se na údržbě podílejí. Tréninkem dovedností roste jejich odbornost. Důsledkem TPM je změna firemní kultury. Stroje jsou pravidelně a pečlivě kontrolovány, lidé řeší problémy samostatně.

Cílem TPM je zajistit plánování údržby, což souvisí s možným navrhováním investic do nových zařízení. Úroveň zlepšování můžete snadno sledovat a měřit pomocí CEZ (Celková efektivnost zařízení), v originále OEE (Overall Equipment Effectiveness).

Seznamte se s kroky a možnými výsledky autonomní údržby. Lektoři ESCARE mají s projekty a s tréninky managementu i zaměstnanců dlouholeté zkušenosti.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

TPM (Totálně produktivní údržba)
V poslední době jsem se několikrát setkal s tím, že ve firmách zásadně zjednodušují pojem TPM (Total productivity maintenance) a spojují si ho pouze se samostatnou (autonomní) údržbou. To je…

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu