Totálně produktivní údržba (TPM)

TPM (v českém překladu Totálně Produktivní Údržba) je metoda či spíše filosofie zajišťující dosahování tří základních cílů souvisejících s efektivností zařízení: nulové neplánované prostoje, nulové ztráty rychlosti strojů, nulové vady způsobené stavem strojů. Při zajišťování efektivnosti technologií jde o to, aby investice do nich vložená měla co nejkratší návratnost. Tento jednoduchý ekonomický pohled je stručným vysvětlením, proč TPM zavádět. Význam této metody je ale přesto zásadně širší. Zavádění TPM je součástí implementace štíhlých výrobních systémů. Bez spolehlivých technologií bychom těžko zajišťovali principy totální kvality nebo Just-in-Time. Proto lze TPM chápat jako jednu ze základních dovedností, která by měla být součástí každé moderní výroby.

TPM

TPM je souhrn nástrojů a postupů, které rozhodně nejsou určené jen pro oddělení údržby, jak by název mohl napovídat. TPM se svým způsobem dotýká každého pracovníka společnosti a je součástí firemní kultury. Filosofií TPM je změnou prostředí změnit lidi.

Aby TPM fungovalo skutečně dobře, musí se stát nedílnou součástí firemní kultury. Proto hovoříme o tom, že jsou do něj zapojeni všichni pracovníci společnosti. Pokud je nedostatečná podpora myšlenkám TPM nebo nedostatečný tlak managementu nebo nejsou „správní“ lidé v organizační struktuře TPM nebo není fungující týmová práce nebo pokud TPM není součástí denní práce, pak TPM nemůže fungovat dobře.

Při zavádění TPM se musíme soustředit na následující aktivity:

 • Odstraňování ztrát na zařízeních
 • Samostatná údržba vykonávaná výrobou
 • Plánovaný program údržby
 • Trénink zaměstnanců
 • Zaměření údržby na plánování investic
 • TPM Organizace

Proč potřebujete balíček "TPM"?

 • Vytvoříte fungující systém údržby
 • Začnete se systematicky zabývat ztrátami na zařízeních
 • Eliminujete neplánované odstávky zařízení
 • Snížíte náklady na údržbu
 • Zvýšíte efektivní využití strojů
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 16 let zkušeností
 • Identifikace ztrát na investicích
 • Optimalizace efektivity zařízení
 • Zlepšování pořádku a čistoty
 • Snížení neplánovaných zastavení
 • Komplexní přístup
 • Zaměření na výsledek

části balíčku

PORADENSTVÍ

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma údržby a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

ONE POINT LESSON

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Totálně produktivní údržba (TPM)