SHOP FLOOR MANAGEMENT

Řízení je řemeslo jako každé jiné. Osvojte si efektivní nástroj, s jehož pomocí problémy odhalíte a dokážete řešit.

Porady jsou ztrátou času? E-maily nikdo nečte? Neřešené problémy snižují produktivitu, kvalitu a bezpečnost?

Naučte se efektivnímu způsobu řízení. Shop Floor Management staví na odpovědnosti víc než na autoritě, na kladení otázek víc než na dávání odpovědí. Procesy tvoří ti, kdo je používají, rozhodování se děje na základě faktů.

Cílem Shop Floor Managementu je spojit vizuální management, Time management, řešení problémů a týmovou práci.

Projděte společně s lektory ESCARE výhody a provázanost jednotlivých nástrojů. Pochopíte, jak reagovat na problémy, řešit operativu, rozvíjet schopnosti nižšího managementu a zapojit do řízení firmy všechny zaměstnance.

Principy Shop Floor Managementu vedou manažery k minimalizaci překážek v toku materiálu a informací, pravidelné revizi plnění plánů či požadavků jednotlivých pracovišť i k rozvíjení schopností lidí a odstranění překážek, které jim brání převzít odpovědnost a úspěšně problémy řešit.

Lektoři ESCARE vás seznámí s praktickými způsoby aplikace Shop Floor Managementu. Díky jejich zkušenostem z řady českých i zahraničních firem získáte přehled o úskalích s jeho zaváděním, ale také úspěších, které přináší.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

Štíhlá logistika
Štíhlá logistika není obecně zavedený pojem. Mezi průmyslovými inženýry ho používáme ve spojení s LEAN myšlením a logistickými procesy. Logistika je často pro různé podniky jiným pojmem. Pro spoustu z nich…

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu