Shop floor management (SFM)

 • Trávíte dlouhý čas na poradách?
 • Opakují se vám provozní problémy?
 • Vaši lidé čekají s akcí, až vy rozhodnete?
 • Neustále musíte shánět klíčové informace?
 • Vaši lidé nepracují s ukazateli?

Zaveďte s námi Shopfloor management!

Klíčové pro úspěšné řízení společnosti je zapojit maximum pracovníků do procesu rozvoje, zlepšování a růstu. Přesto je to jeden z nejobtížnějších úkolů managementu. Základním problémem je vyřešení věčného boje rozvojových činností s operativním zajištěním chodu firmy. Hlavní nedostatky většiny organizací jsou umět definitivně vyřešit operativní část řízení, která má nekonečnou tendenci růst. Je důležité porozumět moderním přístupům řízení výroby, které jsou založené na práci s reálnými daty v reálném čase. Shopfloor management vhodně kombinuje metody vizuálního managementu, týmové práce, time managementu a rychlého řešení problémů do efektivní formy řízení operativních procesů firmy. Setkáváme se s tím, že pouze málo společností si uvědomuje, že řízení je proces, který lze popsat, strukturovat a systematicky uchopit. V rámci Shopfloor managementu říkáme, že jsme obklopeni problémy, které je třeba řešit. Myslíme si, že je důležité si to uvědomit a začít.

jak na to půjdeme?

Při implementaci budeme postupně formou workshopů s procesními týmy nastavovat strukturu a obsah Shop floor managementu.

 • Definujeme objekty řízení –-> vyberete procesy vhodné pro SFM
 • Nastavíme týmovou práci –-> sestavíme tým vč. odpovědnosti, zastupitelnosti a komunikačního kalendáře
 • Popíšeme proces –-> stanovíme min. čtyři ukazatele dle SQDC (Safety, Quality, Delivery, Cost)
 • Nastavíme cíle –-> definujeme co je správně a co špatně – určíme standard
 • Nastavíme standardní vizualizaci –-> umožníme přehledné rozeznání odchylek
 • Natrénujeme pravidelnou komunikaci –-> vytvoříme scénář schůzek a ten natrénujeme
 • Naučíme se Řešení problémů v místě vzniku na Gembě –-> vytvoříme společně standard správného řešení problémů vč. eskalace
 • Natrénujeme řešení problémů –-> najdeme vždy kořenovou příčinu a zažijeme si standardní postup řešení
 • Podpoříme Udržení a disciplínu –-> podpoříme vás ve vedení vašich lidi, prověříme eskalaci problémů dle standardu

proč si objednat Shop floor management?

 • vytvoříte si fungující komunikaci napříč procesy
 • vaši zaměstnanci začnou skutečně pracovat s KPI
 • budete okamžitě reagovat na změny
 • začnete konečně řešit operativní problémy
 • porostou schopnosti vašeho nižšího a středního managementu
 • propojíte všechny úrovně řízení
 • získáte čas se věnovat koncepčním věcem
POPTÁVKA BALÍČKU
 • 10 let zkušeností
 • reálné implementace SFM
 • tréninkové hry pro snadné pochopení
 • komplexní přístup k řešení
 • exkurze v podniku se zavedeným SFM
 • koučink při implementaci

části balíčku

Formuláře

Konzultace

Při realizaci našich projektů využíváme odlišný přístup než naše konkurence. Projekty realizujeme zásadně za aktivní účasti zaměstnanců zákazníka. V rámci naší spolupráce musí být zaměstnanci zákazníka přítomni u projektu od jeho definice až po jeho uzavření a prezentaci. Naší rolí v projektu není pozice projektového manažera, ale naopak role trenéra, poradce a moderátora. Tím, že aktivně vaše zaměstnance vedeme a zapojíme do všech fází projektu tedy měření, analýzy, návrhů i realizace, dosahujeme významně lepších výsledků s mnohem větší pravděpodobností přijetí změn do procesu. Zaměstnanci se tímto nejenom učí měnit svůj proces, ale zároveň se stávají propagátory současných a také možných budoucích změn. Sejděte se s námi na téma Shop floor managementu a my vás přesvědčíme, že jste si vybrali správně.

One point lesson

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

poptávka balíčku Shop floor management (SFM)