OEE

Parametr ukazující celkovou efektivitu zařízení lze využít ve všech typech výrob. Pomáhá najít systém zlepšování a zásadním způsobem ovlivňuje chod výroby.

Prostřednictvím OEE získají manažeři dostatek informací potřebných pro rozhodování a optimalizaci výroby.

V podmínkách českých podniků je zkratka OEE (Overall Equipment Effectiveness) obvykle nahrazována písmeny CEZ (Celková efektivnost zařízení). Vždy jde o součin využitelnosti zařízení, jeho výkonnosti a kvality vyrobených kusů.

Zkušení lektoři ESCARE vás seznámí s výhodami vyhodnocování parametru CEZ na denní bázi. Získáte schopnost lépe zařízení poznat, odhalit způsob jeho fungování a možnost ho ovlivnit.

V rámci Programu zvyšování efektivnosti zařízení identifikujete úzká místa a základní ztráty ve výrobě. Dokážete implementovat nápravná opatření a vyhodnotit jejich účinnost. Program řízeného zlepšování, jako nadstavba plánované a autonomní údržby, vede k cílené redukci specifických ztrát, podporuje týmovou spolupráci. Redukci variability v intervalech poruch, prodloužení životnosti zařízení a odstraňování jeho opotřebení řeší Program nulových poruch.

Se všemi programy, které vedou k maximalizaci parametru CEZ, vás lektoři ESCARE podrobně seznámí. Můžete s nimi prodiskutovat situaci ve vašem podniku, ale také se seznámit s nejčastějšími problémy (a jejich řešením) v jiných výrobních firmách.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

TPM (Totálně produktivní údržba)
V poslední době jsem se několikrát setkal s tím, že ve firmách zásadně zjednodušují pojem TPM (Total productivity maintenance) a spojují si ho pouze se samostatnou (autonomní) údržbou. To je…

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu