Trénink Výrobní buňky

Tvorba lay-outu výroby, skladu, kanceláře či jiných procesně orientovaných pracovišť ovlivňuje zásadním způsobem efektivnost procesu a může chytře podpořit tok materiálu, produktivitu práce a komunikaci na pracovišti. Na našem tréninku budete mít jedinečnou možnost naučit se tvořit efektivní lay-out pracoviště interaktivní formou a pochopit při tom, jak tuto znalost aplikovat v praxi.

92 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

buňka je základ organismu - budujte efektivní organismy

Flexibilita je pojem, který reflektuje požadavky současnosti. Zákazníci jsou nevyspitatelní a jejich požadavky se neustále mění. Abychom v prostředí výroby byli schopni na tento fakt reagovat, musíme tomu přizpůsobovat fungování výrobního procesu. Abychom „štíhle“ vyrovnávali potřeby zákazníků, musíme mít v rámci výrobního systému zavedeny prvky flexibilní výroby. Proto se zabýváme stavbou a projektováním výrobních buněk. Výrobní buňka se skládá ze dvou a více operací nebo pracovišť určených k výrobě definovaného počtu finálních výrobků (výrobkové rodiny). Buňka je chápána jako funkční jednotka výrobního provozu a je založena na prvcích samořízení. Zvládnutí návrhu, stavby a stabilizace fungování buňkové výroby je základním předpokladem flexibilní a tím i efektivní výroby.

co vám školení přinese?

 • Pochopíte význam toku jednoho kusu.
 • Vyzkoušíte si různé nastavení lay-outu na "reálné výrobě".
 • Naučíte se navrhovat efektivní lay-out.
 • Budete umět navhnout výrobní buňku.
 • V týmu navrhnete funkční výrobní buňku na reálném příkladu.

cíle tréninku

Sami nemáme rádi školení založené na teorii, tak jsme sestavili trénink, který je založen především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hra, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s metodou. Nic víc.

 • Jak jednoduše navrhnout efektivní lay-out pracoviště?
 • Jak měřit efektivitu uspořádání pracovišť?
 • Co ovlivňuje správné uspořádání pracovišť?
 • Výrobní buňka, pravidla LEAN lay-outu
 • Chaku-Chaku princip

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 15.05.2018
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Strakonice
08:45 - 09:00
Registrace účastníků
09:00 - 10:00
Hra tok jednoho kusu
10:00 - 10:30
Představení metody výrobních buňek
10:30 - 10:45
Přestávka na občerstvení
10:45 - 11:45
Představení metody výrobních buňek
11:45 - 12:15
Představení hry výrobní buňky, příprava hry
12:15 - 13:15
Společný oběd
13:15 - 13:30
1. kolo hry "funkčně uspořádaná výroba"
13:30 - 14:00
Změna lay-outu
14:00 - 14:15
2. kolo hry "linková výroba"
14:15 - 14:30
Přestávka na občerstvení
14:30 - 15:15
Workshop - návrh výrobní buňky
15:15 - 15:30
3. kolo hry "buňková výroba"
15:30 - 16:00
Vyhodnocení hry, zodpovězení otázek, diskuze
16:00
Konec tréninku

popis místa a školení

CENA: 4990,- + DPH
15.05.2018
 • zkušení lektoři z praxe
 • praktická realizace výrobní buňky
 • 2 simulační hry
 • certifikát o absolvování
 • 60 spokojených účastníků

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

ohlasy na naše tréninky

Ondřej Kováč

VÝROBNÍ BUŇKY V MAGNA BOHEMIA 2. 11. 2016 - Tento trénink jsem si vybral proto, že už jsem si mohl být po předchozích zkušenostech s firmou Escare jistý, že se nezklamu. Navíc jsem se touto tématikou aktuálně zabýval ve svém zaměstnání. Tréning byl náročný (i fyzicky:) ), ale opět to stálo za to. Potřeboval jsem si ověřit některé principy buňkového uspořádání výroby přímo na sobě a to se mi podařilo. Dokončení konceptu prvního pracoviště řízeného v tomto duchu už je v naší firmě na spadnutí.