Trénink Value Stream Mapping (VSM)

Materiálový tok prochází celým podnikem a v současné době stále více vzrůstají požadavky na jeho efektivitu. Jak jednoduše se na složitost materiálových toků podívat z nadhledu a pomocí jednoduché metody mapování toku hodnot zjistit problémové oblasti a navrhnout efektivní budoucí stav? Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet tuto metodu a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

91 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

zrychlete tok dílců výrobou, snižte zásoby a zvyšte hodnotu procesů

Hodnotový tok je souhrn všech aktivit v procesech, které umožňují vlastní transformaci materiálu na zboží, jež má hodnotu pro zákazníka. Do hodnotového toku tedy patří aktivity, které přidávají i nepřidávají výrobku hodnotu. Mapování přidané hodnoty (Value Stream Mapping (VSM)) je základní disciplínou každého průmyslového inženýra, která mu umožňuje vidět procesy očima zákazníka a definovat možný potenciál pro zlepšování. VSM můžeme využít jako vstupní analýzu pro optimalizaci toku výroby/administrativy, simulaci, změnu organizace práce, redukci „zásob“, snížení rozpracované výroby, změnu systému řízení apod..

co vám školení přines?

 • Nakreslíte/analyzujete hodnotový tok současného stavu výroby.
 • Definujete příležitosti ke zlepšení.
 • Navrhnete mapu budoucího stavu s vyšší přidanou hodnotou.
 • Zlepšíte přidanou hodnotu "reálného" materiálového toku.
 • Budete součástí zlepšovatelského týmu!

cíle tréninku

Sami nemáme rádi školení založené na teorii, tak jsme sestavili trénink, který je založen především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hra, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s metodou. Nic víc. Interaktivní formou Vám ukážeme:

 • Jak jednoduše mapovat materiálové toky pomocí metody VSM?
 • Jak identifikovat problémové oblasti v materiálových tocích?
 • Co může zvyšovat hodnotu v procesech?
 • Co nezvyšuje hodnotu v procesech?
 • Co je přidaná hodnota a celková průběžná doba výroby?
 • Jak navrhnout budoucí optimální stav materiálových toků?

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 18.06.2018
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Strakonice
08:45 - 09:00
Registrace účastníků
09:00 - 10:30
Představení metody VSM
10:30 - 10:45
Přestávka na občerstvení
10:30 - 11:30
Příklad VSM ve dvojicích
11:30 - 12:00
Představení hry VSM, příprava hry
12:00 - 12:15
1. kolo hry VSM
12:15 - 13:15
Společný oběd
13:15 - 14:30
Mapa současného stavu, definice problémů
14:30 - 14:45
Přestávka na občerstvení
14:45 - 15:15
Mapa budoucího stavu, příprava hry
15:15 - 15:30
2. kolo hry VSM
15:30 - 16:00
Vyhodnocení hry, zodpovězení otázek, diskuze
16:00
Závěr tréninku

popis místa a školení

CENA: 4990,- + DPH
18.06.2018
 • zkušení lektoři z praxe
 • praktická realizace map
 • praktické cvičení
 • simulační hra
 • certifikát o absolvování
 • 68 spokojených účastníků

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Dušan Dostál

  Ing. Dušan Dostál

  ProLean Constulting, s. r. o.

  Specializace: LEAN transformace, Štíhlá výroba, štíhlá administrativa a jiné

  VÍCE

ohlasy na naše tréninky

Miloš Surový

TRÉNINK VALUE STREAM MAPPING pro Datwyler
Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, jak naše lidi během Vaší akce pozitivně reagovali. Na začátku ( během teoretického bloku ) to bylo dosaženo panem Dostálem, který – jako ostatně vždycky – na naše lidi zapůsobil velmi profesionálním a přesvědčivým dojmem. V další části ( společné úloze zápisu skutečného stavu ) se lidi trochu ztráceli a bylo jim nutno pomoci. Nečinilo to však velké potíže. V poslední fázi to bylo hlavně o zábavě, soutěžení, objevování nedostatků, zlepšování, atd. – a to všechno naše lidi bavilo. Díky zapáleným diskusím ( nad řešením budoucího stavu ) se bohužel ztratil čas a tak nám nezbylo moc prostoru pro praktickou zkoušku budoucího stavu, tím méně na zamyšlení a zápis stavu ideálního. Myslím však, že to nevadí. Způsob přemýšlení nad řešením problémů byl vysvětlen a zápis do mapy VSM popsán. Jak jsem od svých kolegů slyšel – v jiných skupinách se stanovený program podařilo splnit na 100%. Celkově si myslím, že Váš program byl velmi dobře připraven a jeho obsah byl pro naše lidi prospěšný. Děkuji Vám i Vašim kolegům za zdařilý průběh akce a věřím, že budeme v naší spolupráci opět pokračovat – zase u nějaké nové hry!