TOK JEDNOHO KUSU (OPF)

Přibližte se k ideálu, stáhněte zásoby na minimum a naučte se změny řešit rychle a efektivně. Pomocí metodiky Tok jednoho kusu synchronizujete procesy, snížíte zásoby i průběžný čas výroby a celou produkci zpřehledníte. To vše vám dovolí vyrábět v taktu zákazníka.

Aby byly procesy v organizaci zdravé, musí být vyladěné. Díky Toku jednoho kusu rychle zjistíte, kde vznikají problémy a dokážete je snadno řešit. Do výroby zapojíte všechny potřebné pracovníky. Takzvaná pomalá pracoviště zrychlí a rychlá pracoviště, která dlouho čekají na materiál, využijí čas k jiné práci. One Piece Flow poskytuje pracovní síle pružnost a umožňuje obsluhu více procesů jednou osobou. Navíc otevírá prostor například pro produktivní údržbu strojů.

„Při zavádění Toku jednoho kusu vycházíme z Value Stream Mappingu, mapy zkoumající účinnost procesů. Stanovíme zákaznický takt, tedy synchronizujeme krok výroby s krokem prodeje a analyzujeme, které činnosti nezvyšují hodnotu výrobku. Ty se pak snažíme odstranit nebo zefektivnit,“ popisuje lektor ESCARE.

Zároveň netají, že jde o proces dlouhodobý. Ovšem se skvělými výsledky. Je jednoduše řiditelný, výborně reaguje na aktuální požadavky zákazníka a eliminuje zásoby a prostoje. Kromě toho, že Tok jednoho kusu vytváří vnitřní tlak na efektivitu všech pracovišť, spojuje a přibližuje jednotlivé výrobní buňky. Jejich činnost lze lépe vybalancovat a výrobní cyklus přitáhnout jak k dodavatelům, tak k zákazníkům.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu