STRUKTUROVANÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Co patří k největším chybám při řešení problémů? Nezaměřujeme se na fakta, ale na dojmy. A většinou řešíme pouze následky, ne příčiny potíží. Metodika strukturovaného řešení problémů pomáhá pochopit příčiny vzniku nesnází a učí firmy, jak je jednoduše, operativně a opakovaně řešit.

Pro chod každé organizace je nezbytné, aby její lidé chápali, že problémy vznikaly, vznikají a budou vznikat. Zároveň však musí být schopni je na každodenní bázi řešit. Počítat s týmovou prací, vyčlenit si pro ni jistý čas a mít chuť se učit. Strukturované řešení problému jim pak pomůže pochopit situace, které vedou ke vzniku abnormalit, zaměřit se na data a fakta a problémy odstraňovat.

Základem je přitom popis problému, například metodou 5W 2H. Ptáme se, proč (Why), co (What), kde (Where), kdo (Who), kdy (When) a doplňujeme otázkami jak (How) a kolik (How many). Takovým způsobem je možné odhalit kořenovou příčinu problému, tedy najít informace „skryté pod povrchem“. Teprve pak je možné pracovat na návrzích ke zlepšení.

Podle zkušeností lektorů ESCARE se většinou problémy ve firmách řeší, ale nevyřeší. „Lidé mají tendenci reagovat jen na následky, a tak jsou organizace zatíženy spoustou nevyřešených problémů. Přitom každá vyřešená záležitost společnost posouvá k vyšší efektivitě,“ vysvětlují lektoři s tím, že problém je skutečně vyřešen až tehdy, když se už nikdy neopakuje.

Při strukturovaném řešení problému je velmi vhodné využít prvky vizuálního managementu. Takovým nástrojem může být A3 report, který strukturuje problém a zároveň archivuje know-how, popisuje zvolené metody i zlepšení a přínosy. Ovšem pozor – rozhodně se nevyplácí kopírovat A3 reporty z jiných firem. Zásadní je totiž, aby příslušný tým prošel jejich tvorbou s vlastními zkušenostmi a vhledem do chodu konkrétní firmy.

Není dobré zapomínat ani na potřebný čas. Osvědčuje se revidovat problémy v rámci každého dne nebo jednoho týdne. Problém by měl být řešen bezprostředně poté, co se stal. Informace o souvislostech se totiž časem vytrácejí. Jeho kořenovou příčinu odhalíme pouze, když se dokážeme zaměřit na každý z detailů, které k němu vedly.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu