SMED

Zkracování výměn sortimentu není věda. Odstraňte neproduktivitu pomocí SMED.

Stejně jako řada dalších metodik, se kterými lektoři ESCARE pracují, vede i Single Minute Exchange of Die (SMED) k eliminaci plýtvání ve výrobě a vyšší konkurenceschopnosti firmy. Její koncept vznikl už v polovině minulého století, přesto se dodnes výborně uplatňuje tam, kde je potřeba odstranit neproduktivní aktivity a redukovat časy seřízení strojů, přetypování, ztrát náběhem i krátkodobé prostoje a podobně.

Praktická metoda vychází z důkladné analýzy. Společným pozorováním přímo na pracovišti identifikujeme „úzká místa“ výroby. V přípravné fázi využijeme standardní přístupy průmyslového inženýrství, ale také například strukturované rozhovory s obsluhou strojů nebo videozáznamy postupu výměny či seřizování stroje. Bude potřeba rozlišit a oddělit externí a interní činnosti, promyslet jejich vliv na produktivitu, převést maximum možných interních aktivit na externí. Součástí SMED je samozřejmě standardizace postupu, trénink týmu, vytvoření portfolia pomůcek a technických úprav stroje.

Změna organizace práce pomocí metodiky SMED vede k redukci zásob, uvolnění kapitálu, eliminaci nákladů na nástroje, ke zvýšení využití zařízení. Na konci stojí samozřejmě zákazník, na jehož měnící se požadavky dokáže firma pružně reagovat.

Ovšem pozor: Rychlá změna neznamená provádět něco rychleji, ale provádět to správně. Cílem SMED je najít způsob, jak ve výrobě objevovat další a další příležitosti k minimalizaci časových ztrát. A to opakovaně.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

Zkušenosti s optimalizací procesů
Optimalizací procesů se logicky zabývá každá firma. Ušetřit náklady na realizaci produktu nebo služby je jeden z tradičních cílů. Nicméně ne každé společnosti se daří optimalizovat kontinuálně a úspěšně.

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu