Projektové řízení metodou DMAIC

K projektovému řízení existuje mnoho přístupů. Univerzálně použitelná metoda DMAIC je založena na LeanSigma zlepšování, a je tak vhodná zejména pro oblasti, v nichž je možné sbírat a analyzovat data. Umožňuje zavádět změny například ve výrobě, logistice, managementu, systémech jakosti, ale i třeba v marketingu a dalších oborech.

Efektivní projektové řízení se musí opírat o standardizovaný postup. DMAIC definuje 5 základních kroků vedoucích k úspěšné implementaci změny nebo zdárnému řízení projektu. Jde o D (Define), M (Measure), A (Analyze), I (Improve), C(Control). „Vždy je velmi důležité, aby projekt prošel úplně všemi fázemi, žádnou nepřeskočil nebo neodbyl. Každý krok má svůj význam sám o sobě i jako součást celku,“ zdůrazňují lektoři ESCARE.

Ve fázi D jde o pochopení požadavků zákazníka – a už tady se mnohdy nedbá na podrobnou a důslednou identifikaci a definici cílů, týmové práce a priorit podniku. Krok M zahrnuje sběr údajů a fakt o tom, co je potřeba měnit. Dochází k odkrytí detailů, rozšíření informací a vyhodnocení současného stavu. Pokud je tato část zpracována nedostatečně, chybí firmě podklady pro další kroky. Následující fáze A shromážděné údaje podrobně analyzuje, ověřuje teze a nastoluje prvotní rozhodnutí týmu o tom, jak bude postupovat a proč. Vzniká prostor k určení kritických vstupních faktorů, hledání kořenových příčin problémů nebo testování různých technických řešení či nastavení procesů.

Samotné zlepšování řeší tým ve fázi I. Během ní je vytvořen akční plán, stanovují se kontrolní dny, nastavuje se optimalizace procesů, implementují nová řešení a odstraňují případné vady. Lektoři ESCARE apelují, aby byl projekt řízen i po této fázi, což se často ve firmách neděje. Jen posledním krokem C lze totiž změny stabilizovat, ověřit si skutečné dosažení cílů a funkčnosti změn.

Projekty řízené metodou DMAIC zaberou obvykle 3-6 měsíců. Při rychlejší práci může dojít k vynechání nebo nedocenění některé z fází, delší proces způsobuje rozpad kontinuity, ztrátu drajvu a chuti týmu posouvat se v projektu dopředu.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu