PROCESNÍ ORGANIZACE

O tom, že organizace nefunguje na principu funkcí, ale procesů, ví dobře každý manažer. Ne vždy je však snadné procesy zmapovat a správně nastavit. Jejich fungování se přitom velmi rychle odrazí v zákazníkově ne/spokojenosti. A je to on, kdo o úspěchu organizace nakonec rozhodne.

„Spoléhat, že zákazník je spokojený, pokud si dlouhodobě nestěžuje, není v pořádku. Opakovaně zjišťovat jeho potřeby a přijmout odpovědnost za vlastní zlepšování – to je předpoklad prosperity,“ popisují historické zkušenosti firem lektoři ESCARE.

Naprostá většina procesů v organizaci je provázaná. Jakmile pochopíme jejich fungování a jsme schopni vyjádřit dodavatelsko-zákaznické vztahy, můžeme rozvíjet širší debatu nad organizační strukturou. Na základě rozlišení tří skupin procesů (řídicí, hlavní, podpůrné) lze tvořit procesní mapy a s jejich pomocí pak celý systém zlepšovat.

V procesní mapě jsou názorně zobrazeny požadavky zákazníka, tok materiálu, tok informací a spojitosti mezi informačními a materiálovými toky. Mapy umožňují každému v organizaci hlouběji porozumět celému procesu, identifikovat činnosti bez přidané hodnoty a také diskutovat o příležitostech ke zlepšení.

Osvědčenou metodou tvorby procesů je SIPOC: Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customer. Na jejím základě vznikají procesní karty odhalující matice zodpovědnosti jednotlivých pracovníků, standardizaci procesů, popisy pracovních míst i cíle. Ve firmách lze často vysledovat odtažitost jednotlivých pracovišť a pracovníků. Díky tomuto mapování se daří nastavit procesy tak, aby k sobě měli lidé blíž, věděli o své práci navzájem a dokázali přemýšlet v souvislostech.

Obr. Procesní organizace

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu