LEAN

Používá ji Toyota, Porsche, Apple, Amazon a tisíce dalších organizací. Lean Production, tedy štíhlá výroba, je filozofií, která se dívá na podnikový systém skrz neustálé zefektivňování všech procesů. S její pomocí identifikujete plýtvání a dokážete je odstraňovat.

Nejen vy, ale každý pracovník. Celý podnik se tak naučí vnímat a měřit plýtvání. Nalaďte se na společnou vlnu, štíhlá výroba povede k růstu zaměstnanců i celé firmy.

Mantrou LEANu je „naučit to každého“. Lektoři ESCARE vám pomohou pochopit myšlenky LEANu a jejich podstatu i zvolit odpovídající metody, které k realizaci využijete. Tak, aby váš zákazník neplatil vaše chyby a náklady, ale kvalitu, kterou požaduje. Minimalizací plýtvání dosáhnete nejlepší kvality, nízkých nákladů, krátkých dodacích lhůt i vysoké bezpečnosti. Zároveň posílíte týmy a jejich rozhodovací kompetence.

S lektory ESCARE projdete zákonitosti dlouhodobého myšlení. Právě ono je základem stability podniku.

Optikou LEANu se podíváte na společnost jako na procesní organizaci s procesními toky, zviditelníte problémy a postavíte systém produkce, především na pilířích Jidoka a Just in Time. Ty kromě jiného umožňují standardizovat úkoly, zabránit nadprodukci, plánovat v taktu i vizualizovat. Pozornost napřete také na lidi ve firmě a podpůrné týmy. Pochopíte, jak rozvíjet vůdce, respektovat výzvy a pomáhat dodavatelům.

Jedním z hlavních výsledků štíhlé filosofie je změna postojů. Zaměstnanci jsou často přesvědčeni, že jejich práce spočívá v řešení problémů. Málokdy si však uvědomují, že problémy nejde jen řešit, potřebují je vyřešit, aby si uvolnili ruce a posunuli svou záležitost i celou organizaci dopředu. „Co je tvým denním chlebem, udělej si jednoduché. Získáš prostor a čas zabývat se budoucností,“ radí lektoři.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu