ERGONOMIE

Předejděte rizikům pracovních úrazů a snižte nemocnost zaměstnanců. Znalosti ergonomie a jejich uplatňování mají přímý vliv na pracovní pohodu a zvýšení efektivnosti práce.

Psychická, smyslová i intelektuální kondice zaměstnanců se vzhledem k rozvoji automatizace a mechanizace provozů stávají tématy mimořádně aktuálními. Je třeba si uvědomit, že věk ekonomicky aktivních lidí
se prodlužuje. Problematika zatížení organismu a kompenzace rizikových faktorů se tak dostávají mezi priority lidské práce. Zahraniční literatura shrnuje ergonomii pod pojmy jako Industrial Health Safety nebo Humans Factor Engineering.

 

Podle zkušeností lektorů ESCARE lidé často tuší, co je to ergonomie, málokdy ale vědí, jak ji mohou využít ve svůj prospěch. Poznejte nejdůležitější ergonomické normativy a parametry, identifikujte rizikové faktory. ESCARE vám ukáže zásady pohybové ekonomie a postup, jak vypracovat ergonomický audit.

Ergonomie štíhlého podniku optimalizuje vztah člověka a pracovního prostředí. ESCARE vám ukáže, jak vhodně volit pracovní polohu (nejen pro práci v sedu, ale také v lehu, dřepu, kleku apod.), pracovní výšku, manipulační prostor i zorné podmínky. Důraz je kladen na nastavení parametrů pracovního prostředí (osvětlení, hluk, teplota vzduchu, zátěž) nebo umístění ovládacích a oznamovacích prvků.

Při ergonomické optimalizaci pracovníci získají informace o kompenzačních cvičeních a ergonomickém projektování.

Kde se s metodou potkáte?

nejnovější blogy pro metodiky

Zkušenosti s optimalizací procesů
Optimalizací procesů se logicky zabývá každá firma. Ušetřit náklady na realizaci produktu nebo služby je jeden z tradičních cílů. Nicméně ne každé společnosti se daří optimalizovat kontinuálně a úspěšně.
Štíhlá logistika
Štíhlá logistika není obecně zavedený pojem. Mezi průmyslovými inženýry ho používáme ve spojení s LEAN myšlením a logistickými procesy. Logistika je často pro různé podniky jiným pojmem. Pro spoustu z nich…

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu