ANALYTICKÉ METODY MĚŘENÍ PRÁCE

Poznejte základní metody průmyslového inženýrství. Využijete je ke zvýšení produktivity práce, definování časových norem, posílení bezpečnosti a ke kvantifikaci plýtvání.

Jen organizace, která má do detailu zmapovánu práci zaměstnanců, dokáže efektivně využívat materiály, prostory, stroje i pracovníky.

Studium práce je nezbytnou cestou vedoucí k vyšší produktivitě. Zahrnuje zkoumání metod (jak jsou sestaveny procesy, jaké postupy, pravidla, normy a standardy využívají) a měření práce (pracovní úkony v čase).

Lektoři ESCARE vás obeznámí s metodami analýzy a měření práce, procesním diagramem, špagetovým diagramem i metodami přímého a nepřímého měření práce. Představí vám ekonomii pracovních pohybů a zásady použití síly při práci.

Účastníci bloku Analytické metody měření práce získají přehled o základních principech a metodách používaných při měření práce, naučí se používat metodu Basic MOST, pochopí principy tvorby norem a vše si ověří praktickým tréninkem na vybraných pracovištích.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu