Líná logistika

Prostě nám to „neteče“! Když trénuji Štíhlou logistiku přirovnávám tok materiálu k pohybu hlemýždě. A to to beru jěště s jistou nadsázkou, protože analýzy, které provádíme, nám potvrzují, že býváme i 10x pomalejší než tento zástupce plžů. Čím to je? Proč se nedaří snižovat úroveň zásob, redukovat množství transportů, tvořit reálné plány a ty následně plnit?

Logistikou se zábývám jako součástí LEAN filosofie. Počáteční problém, na který u většiny společností narazím, je, že neexistuje žádný logistický koncept/představa, jak má logistika, potažmo materiálový tok, vlastně fungovat. Nikdo ho bohužel nechce respektive neví, že má chtít. Logistika to přece vždycky nějak zařídí. Že je to neefektivní, je málokdy vidět. U výroby vše měříme – časy operací, efektivnost strojů, produktivitu, kvalitu, včasnost, detailní náklady „na všechno“. V logistice býváme méně přesní – je to režie a často převažuje dojem neměřitelnosti. Mám pocit, jakoby často logistice něco scházelo.

Nepracuje se s Value Stream Mappingem (VSM), málokdy je cílem vytvoření tahu a zásoby jsou považovány za něco normálního. Je to sice zvláštní, ale téměř se nesetkávám s průmyslovými inženýry – logistiky. Z toho potom vyplýnvá, že optimalizací a efektivitou se zabývá především výroba, zatímco logistika je jaksi stranou a často se jí daří být vúči LEANu rezistentní. Tak trochu v opozici výrobě. Přitom LEAN je především o logistice. LEAN u logistiky začíná i končí. Pojďme si představit tři „LEAN“ pojmy, které využitím jejich myšlenek, logistiku zásadně zefektivní.


Takt zákazníka

Bylo by zajímavé zjistit, kolik českých podniků pracuje se zákaznickým taktem.

Když v podnicích realizujeme VSM a ptáme se „Znáte takt zákazníka?“ většinou dostaneme zápornou odpověď. Jak potom vznikl layout? Jak se definovaly návrhy pracovišť? Jak se určila potřebná plocha? Jak se definovaly správné úrovně zásob, zásobníků, skladovacích míst, počty potřebných obalů? To vše přece tento parametr ovlivňuje.

Definovat „Takt zákazníka“ je nutnost. Donutí nás to začít systematicky a kriticky vyhodnocovat, zda je náš materiálový tok navržen ve smyslu zákazníka a jeho požadavků. Je to začátek uvědomění si možných chyb, rezerv a příležitostí ke zlepšení.

Začněte pracovat s taktem zákazníka!


Průběžná doba výroby/zakázky (PDV)

Pro LEAN, ale i pro logistiku, představuje PDV naprosto klíčový parametr. Myslím si, že by měl být v KPI každého útvaru logistiky.

Zajistit, abychom v co nejkražším čase uměli reagovat na požadavek zákazníka, vyžaduje perfektní organizaci a schopnost realizovat zakázky pokud možno bez zbytečných zásob, s plynulým tokem materiálu a řízením pomocí tahu (skutečným přenesením požadavků zákazníka). Všechny tyto požadavky by měla řešit logistika nebo se na nich alespoň významně podílet.

Úkoly jako definovat lay-out podporující tok materiálu, vytvořit jednoduchý systém řízení na principu tahu, nastavit efektivní zásobování pracovišť na Just in Time (JIT) pravidlech, napojit na výrobu tahem dodavatele, sladit se s taktem zákazníka a realizovat logistiku v pravidelném rytmu, pochopit fungování zákazníka a naladit se na jeho potřeby, pozitivně ovlivňují čas realizace zakázky.

Zlepšovat tento paramet je důležité z jednoho prostého důvodu – pozitivně to pocítí náš zákazník. Je to běh na dlouhou trať, který nikdy neskončí. Možnosti, kde začít, jsou široké. Důležité je začít.

Zaveďte a zlepšujte Průběžnou Dobu Výroby/Zakázky!


3MU

MURA, MURI, MUDA – Nevyváženost, Přetížení, Plýtvání. Tři „Japonské“ pohledy na příčiny ztrát vznikajících v materiálových tocích.

Logistika ovlivňuje všechny tři. Zajistit jejich znalost je základním předpokladem pro boj s nimi. Potřebujeme připravit vyvážené plány, které podpoří stabilitu procesů a omezí nároky na operativní řízení a neustále změny; Zamezit přetěžování zdrojů (operací, strojů, míst, skladů, pracovníků); Spoluprací se zákazníkem a dodavateli zamezit vzniku nepřiměřených požadavků, které ohrozí realizaci zakázek; A nakonec soustavné vyhledávání plýtvání a jeho omezování prostřednictvím neustálého zlepšování. Vždyť plýtvání jako nadvýroba, zásoby, transporty, čekání, pohyby a špatný proces si s logistikou přímo spojujeme.

Je nutné 3MU dostat do krve, přemýšlet tak. Neustále hodnotit logistické procesy touto optikou. A naučit to všechny pracovníky logistiky.

Eliminujte 3MU ve vašem materiálovém toku!

T. Stöhr

Kde si můžete metodu vyzkoušet

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu