Trénink Single Minute Exchange to Die (SMED)

Rozdíl mezi vítězem a poraženým bývá často v setinách sekundy. Jak lze na tuto zkušenost, pohlížet v prostředí výroby? Umět rychle reagovat na změnu a přeorganizovat výrobu dle požadavku zákazníka umí dobře jen ti nejlepší. Pojďte si spolu se zkušenými lektory vyzkoušet metodiku rychlých změn a po návrhu zlepšení zjistit její dopad do skutečné výroby.

93 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

rychlá změna neznamená provádět něco „rychleji“, ale provádět něco „správně“!!!

Každé ukončení dosavadní činnosti a zahájení činnosti nové (změna) vyžaduje, ať už v profesionálním či osobním životě, vynaložení zvýšeného úsilí. V průmyslové výrobě jsou tímto úsilím vynaložené náklady a spotřebované zdroje při prostoji strojů. K zajištění vysoké flexibility využíváme metody rychlých změn. Umět pochopit principy optimalizace výměny sortimentu a umět tyto principy soustavně využívat v praxi je cílem tohoto tréninku.

co vám školení přinese?

 • Zažijete rychlou změnu na vlastní kůži
 • Budete součástí zlepšovacího týmu
 • Reálně si vyzkoušíte v čem spočívá rychlá změna
 • Zjistíte jak udělat z minut sekundy
 • Inspirujete se pro vlastní výměny

cíle tréninku

Sami nemáme rádi školení založené na teorii, tak jsme sestavili trénink, který je založen především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hra, aplikace v reálném procesu, případové studie a vlastní zkušenosti s metodou. Nic víc. Interaktivní formou Vám ukážeme:

 • Metodu SMED
 • Jak analyzovat rychlé změny?
 • Jak rozdělit činnosti v rámci změny na interní a externí?
 • Jak navrhnout optimální jízdní řád?
 • Jak realizovat další zlepšení?
 • Jak měřit výměny?
 • Best practice v rychlých změnách

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 25.06.2018
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Strakonice
08:45 - 09:00
Registrace účastníků
09:00 - 10:30
Představení metody SMED
10:30 - 10:45
Přestávka na občerstvení
10:45 - 11:45
Představení hry SMED, příprava hry
11:45 - 12:15
1. kolo hry, analýza externích a interních časů
12:15 - 13:15
Společný oběd
13:15 - 14:15
Workshop na SMED, návrhy zlepšení
14:15 - 14:30
Přestávka na občerstvení
14:30 - 15:30
2. kolo hry, další zlepšování
15:30 - 16:00
Závěry a vyhodnocení hry, zodpovězení otázek, diskuze
16:00
Konec tréninku

popis místa a školení

CENA: 4990,- + DPH
25.06.2018
 • zkušení lektoři z praxe
 • praktické cvičení
 • simulační hra
 • certifikát o absolvování
 • 55 spokojených účastníků

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE
 • Ing. Jan Šlajer

  Ing. Jan Šlajer

  Dynamic Future s.r.o.

  Specializace: strategie, logistika, dynamická simulace

  VÍCE