SYSTEMATICKÉ INOVACE

Změny? Ty firmy neohrožují, ohrožuje je nepřipravenost. Přemýšlejte nad budoucností, pracujte s inovacemi. Lektoři ESCARE vás naučí, jak rozvíjet inovační potenciál organizace a plánovaně, dlouhodobě ho využívat.

Obr. Inovační proces v organizaci

„Dnešní doba je křehká, co platilo včera, už neplatí. Je potřeba se ptát: Uvažuje vůbec někdo ve firmě nad tím, jaká bude budoucnost? Máme připravené kroky, které bude potřeba dělat?“ otevírá aktuální téma lektor ESCARE s tím, že organizace v tomto směru často spoléhají na svého majitele a žijí jen čistou operativou. Takové firmy se ovšem nerozvíjejí a velmi brzy zůstávají daleko za konkurencí.

Inovační potenciál je přitom nejen možné, ale ve zdravé firmě i nutné bez přestání budovat. Nelze věřit ve spontánní proces a čekat „až přijde nápad“. Práce s inovacemi musí být standardní součástí kultury organizace. Metodika Systematické inovace umožňuje rozvíjet kreativitu v organizaci, spojuje lidi, znalosti, zdroje a procesy. Jejími výsledky jsou výjimečné přínosy pro zákazníky, pružnost a vysoká konkurenceschopnost.

Možnosti akcelerace lze vyčíst z intenzivní práce se zákazníky (kdy inovace vychází z vyřešení jejich problémů), ze sledování trendů v oboru i mimo něj a také z procesů uvnitř firmy. Po definování problému následuje jeho lokalizace v řešení nabízeném firmou a hledání nového, efektivnějšího přístupu. Nezbytnou součástí procesu je hodnocení nového řešení.

„Díky systematizovanému procesu si týmy nastaví jakési síto, tedy nástroje, kterými hodnotí přínosnost inovativního řešení, analyzují jeho rizikovost a obsáhnutí všech dopadů a přínosů,“ popisuje lektor a dodává, že pro cílený sběr nápadů je vhodné využít například eventy, rozhovory, diskuze, spolupráci se zákazníky a podobně.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu