Cesta k LEANu – klíč je v lidech

Jako člen komory logistických auditorů jsem byl osloven, abych poskytl rozhovor na téma LEAN a jeho zavádění v českých podnicích. Rozhovor byl publikován v tomto týdnu, tak bych se o něj s vámi rád podělil.

Je vždycky zajímavé, když vás někdo konfrontuje na první pohled s jednoduchými otázkami a najednou, když máte odpovědět, musíte se pořádně zamyslet, aby odpověď měla hlavu a patu. Pro mě je ústředním bodem celého rozhovoru úloha lidí při zavádění LEAN filosofie. Znalost „LEANu“ bývá velmi povrchní a proto se dnes málo společnostem daří toto myšlení masivně prosadit do jejich interní kultury. Jak se to snažím měnit, tak ne jen o tom najdete informace v následujícím rozhovoru.


27. 3. 2017

V dnešním rozhovoru si povídáme s Ing. Tomášem Stohrem, šéfem společnosti ESCARE a také členem Komory Logistických Auditorů. Tomáš Stohr zasvětil svůj profesní život LEANu, tedy zeštihlování procesů, výroby i logistiky a své zkušenosti předává na otevřených i interních trénincích štíhlé výroby v ESCARE. Jak se dočtete v rozhovoru, ESCARE nedělá žádná školení, ale praktické tréninky, kde si účastníci celý proces lean transformace vyzkoušejí na vlastní kůži a reálných procesech ve firmě. Právě lidé jsou podle slov Tomáš Stohra naprosto klíčoví v celém procesu lean transformace, nikoliv metody, management, ale lidé samotní, kteří jsou nebo budou schopni zažehnout proces změn ve firmě.

Zabýváte se zeštíhlováním výroby a zefektivňováním procesů. Už jste prošel řadu firem. Narážíte při své práci na nějaké stále se opakující chyby, nedostatečnosti, které firmám doporučujete zlepšit?

Nedá se říct stále se opakující, jsou i světlé výjimky. Co mě velmi mrzí je to, že i když se zeštíhlováním výroby zabýváme již více než 20 let, tak jen velmi málo firem pochopilo, o co vlastně jde. Sice všichni „znají“ metody, ale skutečnou podstatu zeštíhlování pochopilo a těží z ní jen velmi málo firem. LEAN eliminuje plýtvání a neustále zlepšuje procesy ve prospěch přidané hodnoty pro zákazníka. Je to vlastně služba někomu jinému! Málo kde je zlepšování v tomto duchu masivní záležitostí. Spíše se setkáte s tím, že se o to snaží několik jedinců, kteří se marně snaží přesvědčit ostatní o tom, že to má smysl.

INDUSTRY 4.0 a lean v praxi

Když přijdete do nové firmy, jaký je ve stručnosti postup při LEAN managementu? Co potřebujete v začátku vědět, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků?

Především musí chtít! Pokud nemáte ve firmě partnera ve vedení, který opravdu chce, je to prakticky předem prohraná bitva. Zbytek už není složitý. Naučil jsem se, že velké projekty nikam nevedou. Především je potřeba začít vzdělávat zaměstnance a při vzdělávání je prakticky zapojit do procesu zlepšování, tím je naučit řídit změny. Tréninkové workshopy, studijní projekty apod.. Dále je nutné analyzovat hodnotové toky a popsat problémy. No a začít ty problémy řešit. Nejčastěji používáme formu krátkých Quickwin workshopů v rámci, kterých zapojujeme do změny zaměstnance ze všech úrovní firmy manažery i operátory. Společně se učí a zároveň nastavují a realizují změny. To opakujeme, dokud se z toho nestane firemní kultura čili něco normálního.

Jak se ke změnám ve firmě v rámci zeštíhlování výroby staví zaměstnanci? Přijímají to dobře nebo je většinou potřeba učinit nějaké kroky k jejich adaptaci na nový systém?

Pokud se změn týkají témata, která zaměstnance trápí, tak veskrze pozitivně. Největší problém bývá frustrace z managementu. Dlouhé procesy schvalování, omezené rozpočty, neschopnost něco rozhodnout, neznalost toho, jak procesy fungují ve skutečnosti, to všechno jsou věci, které zaměstnanci často ve spojitosti se zlepšováním komentují a které je od jejich zapojení odrazují. Největším problémem bývá otevřenost a komunikace. Také musíte zaměstnance naučit pracovat s fakty, a ne dojmy nebo pocity. Celé je to proces. Pokud to uděláte správně, většinou tím získáte motivované lidi, kteří se aktivně zapojí a chtějí to.

Jaké jsou podle vás hlavní přínosy LEAN managementu ve firmách? Proč byste jej doporučil?

Není to o metodách. Je to o lidech! Největší výhoda je, že budujete lidi. Učíte je řídit změnu, být iniciativní, znát svého zákazníka, znát míru přidané hodnoty, být aktivní a úspěšný při řešení problémů, budovat tým, neustále se učit. To je cíl LEANu. Nemůžete být LEAN, pokud nemáte takové lidi! Pokud takové lidi máte, tak jste jistě úspěšná firma.

Co vás na vaší práci nejvíce baví?

Pořád se učím. Tím, že pracujete s lidmi, tak neexistují stejné vzorce nebo schémata. Každý trénink, projekt, konzultace jsou unikátní a jedinečné. A pokud chcete, aby váš zákazník byl spokojený musíte se učit, jak tu jedinečnost zvládnout a to mě baví. Také mě baví, když vidíte, že to má smysl. Že se firma zlepšuje a mění se vám před očima.

Co považujete za svůj největší úspěch v celé své kariéře?

Že mám tři děti a milující ženu. Nezlobte se, ale kariéra je pro mě v tomto duchu bezpředmětná. Pro mě je důležitá rodina a soukromý život. Práce je jeho součástí, ale zaujímá až druhé místo. Úspěch jistě je, že se to zatím daří, tak doufám, že to nepokazím.

Lean mě baví, ale rodina je smysl mého života.

Věnujete se nejen LEAN transformacím, projektovému řízení, analyzování práce, auditu systémů, ale také lidem, respektive týmové práci a systémům motivace. Co lidi v současné době motivuje nejvíce? Jak doporučujete motivovat své zaměstnance?

Svoboda! Dejte lidem více svobody a totálně si je získáte. Podle mě už jsme s mírou kontroly došli za hranu. Kontrola je všude. Už jí často ani nevnímáme. A lidé jsou tak zdeformovaní, že když se s nimi bavíte o týmové práci, tak jen samotné pochopení jejího principu je nadlidský úkol. Fungování týmu je totiž na svobodě založené. Dobře to dokládá hra, kterou s lidmi hrajeme „LEAN ball game“. V rámci hry lidé představují výrobu a musí ji zlepšovat. Nemají funkce, pozice, úkoly, projekty nic, co známe, jen společný cíl. A divili byste se, jak to funguje. Fungují naprosto přirozeně. Nemusíte je motivovat, a přesto jsou všichni zapálení do toho to vyřešit, zlepšit, posunout. Umíme to zařídit ve skutečnosti? Existují koncepty svobodných firem jako je třeba Semco, které tak fungují a už i američtí giganti zjišťují, že aby získali mladé, musí jim dát víc svobody. Se svobodou jde vždy ruka v ruce odpovědnost. Což je to, co potom požadujeme, ale jako motivace to funguje perfektně. 

Když realizuji workshopy, tak právě svoboda v rozhodování a konání všech členů týmu, je to co podle mě funguje jako motivace pokaždé.

Kaizen, japonská filozofie, kterou se také zabýváte. Přímo v Japonsku jste měl možnost nahlédnout do závodů TOYOTA, FUJI HEAVY INDUSTRY (Subaru), Roland DG, Yazaky a dalších. Co vnímáte jako největší přínos této studijní cesty?

Už je to 12 let, ale mělo to pro mě zásadní význam. Pochopil jsem totiž, že to, co jsem do té doby chápal jako teorii, může skutečně fungovat. A to v masivním měřítku. Stejně si myslím, že obrovské množství věcí nám zůstalo skryto. Ale pro uvědomění si toho, že to není o metodách, ale o lidech a tom, jak ty metody lidé umí použít, to zafungovalo dokonale. 

Jste lektorem a přednášíte pro veřejnost. Kterou z vašich přednášek byste doporučil manažerům navštívit především?

Jakýkoliv náš trénink. Ono je to vlastně jedno, které téma si vyberou. Každé z těch témat je zajímavé a doplňuje ty ostatní. Minulý týden se mi stala zajímavá věc. Byl jsem na projektu a člověk, který si mě na ten projekt objednal mi říká: „Pane Stohr, víte proč jsem si vás vlastně vybral? No bylo to kvůli tréninku Poka-Yoke, na kterém jsem byl. Vy jste mi tam nalil takového optimismu do žil, že si na to ještě teď po roce často vzpomenu a čerpám z toho.“. 

Rozhovor provedl Jiří Kratochvíl. Publikováno na www.kla.cz.

Kde si můžete metodu vyzkoušet

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu