Plýtvání

Už jste si někdy položili otázku, zda každý zaměstnanec podniku zná druhy plýtvání a umí je kolem sebe identifikovat? Pokud si nejste jisti, tak jak můžete po vašich zaměstnancích chtít, aby zlepšovali, jak víte, že ví, co tím myslíte a jak víte, že ví, jak najít potenciály na zlepšení tedy potažmo jak rozpoznat plýtvání.

Plýtvání – pojem, který je znám každému průmyslovému inženýrovi a provází ho každým jeho pracovním dnem. Odstraňování plýtvání je základním stavebním kamenem každého produkčního systému a důvod je jednoduchý – když odstraňujeme činnosti, které označujeme jako plýtvání, šetříme čas a tím se stáváme flexibilnější. Flexibilita představuje “zlatý grál“ dnešního podnikání a proto o něj všichni usilujeme. Ten, kdo je flexibilnější, ať již tento pojem uchopíme z jakéhokoli úhlu pohledu, má prostě před konkurencí výhodu a pravděpodobně uspěje na úkor ostatních.

Jak dosáhnout toho, abychom naplnili pojem „Neplýtvejme“?

Především je nutné naučit se plýtvání vidět. Vidět je alfou a omegou úspěchu v jeho odstraňování a my musíme zajistit, aby plýtvání byl schopný „vidět“ každý, kdo se nějakým způsobem podílí na našem podnikání. Proč je to tak důležité? Pokud totiž lidé plýtvání nevidí, ani se ho nesnaží odstranit. Kolem nás je tak mnoho neřešených problémů – nevyužité kapacity, vysoké zásoby, vysoká míra nekvality a přesto se pracovníci nepodílejí na zlepšování a společnosti si najímají konzultanty, aby za ně problémy identifikovali a jediným důvodem proč se to děje je většinou neznalost plýtvání a neschopnost ho identifikovat.

Je celá řada metod, jak plýtvání nalézt. Základem je jistě znalost jednotlivých druhů plýtvání, které popsal pan Taichi Ohno. Samotná znalost však nestačí, je nutné mít i schopnost plýtvání identifikovat tzn. ukázat na něj okolo sebe a v neposlední řadě ho umět změřit. V případě, že jsme plýtvání identifikovali a změřili, jsme na dobré cestě k jeho eliminaci. K identifikaci a měření plýtvání slouží celá řada metod počínaje odhalováním sedmi druhů plýtvání, analýzou a měřením práce přes Value Stream Mapping, sedm starých a nových nástrojů kvality a konče např. různými Lean audity. Některé z výše uvedených metod jsou popsány na našem webu a jistě pro vás budou zajímavým zdrojem inspirace.

Nalezení plýtvání ale jistě není to, oč nám jde. V první řadě nám jde o neplýtvání, tzn. o eliminaci vzniklého plýtvání a předejití jeho opětovnému vzniku. Nejjednodušším řešením, jak plýtvání odstranit, je inspirovat se u někoho, kdo se daným problémem již někdy zabýval a má postup, jak ho odstranit. Celá řada metod průmyslového inženýrství není ničím jiným než popisem, jak odstranit dané plýtvání na základě zkušeností lidí, kteří již daný problém řešili.

Co bychom si tedy měli v souvislosti s pojmem „Neplýtvejme“ uvědomit? Jde především o to vnímat, identifikovat a měřit plýtvání, abychom mohli neustále vyhodnocovat potenciál na zlepšení, které kolem sebe máme. To nám poté umožňuje hledat a použít nástroj, metodu nebo řešení, které je již vyzkoušené a prověřené, takže se můžeme spolehnout na to, že bude skutečně na odstranění daného druhu plýtvání účinné. Takhle napsané to vypadá prostě a jednoduše, ale nepodléhejme iluzi – je to práce na celý život!

Kde si můžete metodu vyzkoušet

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu