VIZUÁLNÍ MANAGEMENT

Zrakové vjemy do velké míry ovlivňují, nad čím přemýšlíme. Při potřebě správného rozhodování je proto víc než vhodné využít vizuálního managementu. Vizualizace pomáhá týmům okamžitě identifikovat abnormality v procesech, srovnávat plánovaný a skutečný stav věcí, eliminovat komunikační šumy a předávat si informace v žádoucí kvalitě, množství a ve správném čase.

„V rámci LEAN managementu je dobré zmapovat si, jaké typy informací lidem předáváme, jestli není možné je vložit přímo do jejich prostředí a zjednodušit tak práci jak zaměstnancům, tak manažerům,“ vysvětluje lektor ESCARE. Vizuální management lze použít také v rámci 5S, kdy pracovníkům pomáhá volit optimální postup ve výrobě.

Zkušenosti lektorů ukazují, že i s vizuálním managementem je vhodné zacházet rozumně. Jako každým jiným nástrojem jím můžeme prostředí přehltit a tedy znepřehlednit. Zpětná vazba uživatelů hraje ve funkčnosti zásadní roli.

„Prvky vizuálního managementu se uplatňují ve všech oborech. Využití nacházejí v environmentu při třídění odpadů, ve výrobě při rozlišování jednotlivých týmů, při orientaci v prostoru, identifikaci výrobků či zakázek. Značení se uplatňuje v kancelářích, nově jsou využívány elektronické informační tabule s přehledy procesů, plánů, klíčových zpráv a podobně,“ vypočítává lektor ESCARE.

Jakou úlohu mohou hrát specialisté na vizuální management ve vaší firmě? Jednoduchou kontrolou provozu nebo administrativy zjistí nedostatky vizuálního managementu a společně s odpovědnými osobami či týmy se zaměří na jejich odstranění. Na základě znalosti prostředí nahradí nefunkční prvky a doplní systém o nové. Tak, aby bylo možné vizuální management standardizovat a upravovat podle potřeb i v budoucnu.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu