Štíhlá administrativa

Oblast Štíhlé administrativy čerpá ze zkušeností štíhlé výroby. Snažíme se využívat již prověřených metod a využít je v administrativě stejně efektivně jako ve výrobě. Nejčastější metody, které se používají jsou standardizace procesů, zavádění principů 5S, kontinuální odstraňování plýtvání, mapování hodnotových toků, vizuální management, řízení kvality, ergonomie a pod..

Sám sebe se musím ptát proč jen velmi omezené množství podniků bere zeštíhlování svých administrativních procesů jako jedno z nosných témat jejich výrobních systémů, přestože analýzy našich procesů jasně naznačují mnohem větší podíl plýtvání v oblasti administrativních  a servisních procesů, než ve výrobě. Přitom tento stav je logický, už množství investované energie na oblasti zlepšování, optimalizace a zkvalitňování jednotlivých procesů naznačuje, že na výrobní procesy se stále soustředíme mnohem více a servisní a administrativní procesy bereme jaksi navíc nebo je řešíme „když zbyde čas“.

Tento postup je možná pochopitelný vzhledem k výskytu přidané hodnoty ve výrobě, ale už méně vzhledem ke spokojenosti zákazníka a fungování společnosti jako celku.  To nám potvrzují i poslední analýzy zákaznických reklamací z různých oborů, kdy nespokojenost zákazníka se výrazně přesouvá od samotného produktu na doprovodné služby, servis a ostatní procesy souvisejícími především s administrativou.

V čem je Štíhlá administrativa jiná ve srovnání se štíhlou výrobou? Rozhodně v prostředí. Když se zamyslíte nad změnami podnikových procesů v průběhu např. posledních sta let, tak v oblasti výroby se zlepšování a neustálá změna usídlily natrvalo a můžeme říct, že pracovníci výroby jsou na změnu zvyklí. Naopak v administrativě byly změny mnohem pozvolnější. Můžeme říci, že největší změnu v administrativě přinesla penetrace IT prostředků a internet, ale už těžko zhodnotíme jestli to byla změna pozitivní nebo negativní. Ze zkušenosti vím, že administrativa je mnohem více konzervativní prostředí než výroba a změna se zde prosazuje mnohem obtížněji. Díky tomu je nutné při implementaci štíhlého myšlení do oblasti administrativy řešit spoustu problémů, na které nejsme z výroby zvyklí. Musíme mnohem více komunikovat, pracovníci musí používané metody dobře chápat a musí v nich vidět skutečné zlepšení, především proto, že mají zdánlivě mnohem více prostředků, jak nám změnu, ve srovnání s pracovníky výroby znepříjemnit.

Přes tyto překážky, je přesto administrativa pro průmyslového inženýra, takový malý ráj. Kde jinde, se dá s trochou štěstí dosáhnout i 90% zlepšení procesu, ať už v oblasti produktivity, efektivity nebo kvality. I když se to může zdát nereálné, přesto jsem se s takovými projekty v administrativě během mého profesního života setkal. I to chápu jako důvod proč je nutné o této oblasti intenzivně hovořit a věnovat se jí.

 

Kde si můžete metodu vyzkoušet

interaktivní balíčky

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu