ŠTÍHLÁ ADMINISTRATIVA

Jestliže ve výrobě dokážeme zvýšit efektivitu o procenta, v kancelářích jsme schopni „těžit“ desítky i stovky procent. Takřka každý podnik je na administrativě závislý, zavedením štíhlé administrativy lze podpořit vysokou produktivitu organizace v požadované kvalitě.

V nevýrobních odděleních přemýšlíme o informacích, datech, číslech a parametrech jako o produktech. Cílem štíhlé administrativy je odstranit plýtvání a vytvořit stabilně fungující procesy, a to se zaměřením pozornosti na krátké průběžné časy zakázek, nízké zásoby, přehlednost, bezchybnost a výkonnost. „Pracovat efektivně neznamená provádět něco rychleji, ale provádět to správně,“ říkají na trénincích lektoři ESCARE.

Pro všechny správní zaměstnance je důležité pochopit, že štíhlá administrativa se týká procesů, ne lidí. Jen excelentně nastavené procesy může řídit téměř každý, bez vysokých nároků na profesní zkušenosti nebo vzdělání. Vysledujte spolu s lektory ESCARE hlavní formy plýtvání v administrativě, určete priority pro zlepšování, ověřte duplicity a propojenost, stanovte rozhraní odpovědnosti a pravomocí, vyčistěte procesy. Tak, aby dávaly smysl.

Samotné zlepšování objektové/produktové administrativy se opírá mimo jiné o změny informačních systémů, bezpapírové systémy, čitelnost a jednoduchost. V rámci procesního zlepšování zmapujete, jak fungují a jakou přidanou hodnotu administrativní procesy mají a jaký je jejich potenciál ke zkrácení, zrychlení a vyšší flexibilitě. Vizuální zlepšování cílí na přehlednost, dohledatelnost, pořádek i ergonomii na pracovištích administrativy.

Proč to všechno? Aby se ve vaší firmě nestávalo, že se dva lidé sedící u jednoho stolu chovají, jakoby pracovali na dvou koncích světa. Aby se celý tým naladil na společnou vlnu a optimálně využil existující nástroje a kapacity.

Kde se s metodou potkáte?

novinky ze světa štíhlé výroby, efektivních procesů a inovací rovnou do vašeho mailboxu