Plýtvání (Již obsazeno)

Znáte 3 MU a 8 druhů plýtvání? Základ LEAN filosofie spočívá v neustálém odstraňování plýtvání z procesu realizace zakázky. Pokud neumíme 3MU vnímat, nejsme schopní měnit proces k lepšímu. Naučte se to a začněte zlepšovat své procesy.

90 %
účastníků hodnotí trénink jako velmi přínosný

Proč právě plýtvání?

Metodika zaměřená na získání a aplikaci znalostí vedoucích k eliminaci plýtvání v podniku patří k nejpopulárnějším. Cílí na identifikaci druhů ztrát, které je potřeba odstranit, a jejich hlavní příčiny. Týká se jak plýtvání ve výrobě, tak v administrativě. Prostřednictvím této průřezové metody se naučíte plýtvání vidět, identifikovat, měřit a řešit. Plýtvání v rámci 3MU je evergreen. Poznejte ho a zefektivněte činnost podniku až o 95 procent. Zvyšte hodnotu práce. Zákazník za ni rád zaplatí.

Cíle tréninku

 • Představit si 3MU a 8 druhů plýtvání
 • Naučit se rozpoznat nedostatky v procesu
 • Ukázat si kvantifikaci ztrát v procesu
 • Realizovat praktické cvičení v reálném povoze
 • Navrhnout konkrétní návrhy opatření

Proč se zúčastnit tréninku?

Odhalte, co všechno ovlivňuje vaší práci, a najděte nejlepší cesty k eliminaci plýtvání. V rámci tohoto tréninku budete zkoumat výrobní proces, nastavení a používání nástrojů, manipulaci s materiálem, layout dílny a naučíte se rozpoznat plýtvání a potenciály k optimalizaci. Pochopením procesů, zachycením toků práce, objevením souslednosti a zaznamenáním časového průběhu můžete velmi dobře ovlivnit stabilitu procesů a jejich efektivitu i minimalizaci plýtvání.

pro koho je trénink určen?


program školení

DEN1: 09.05.2023
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: MEA Group
8:00
Stanovení cílů tréninku a přestavení MEA
9:00
Úvodní trénink
Úvod do LEAN
3MU - Muda, Mura, Muri
8 druhů plýtvání
Metody analýzy 3MU
12:00
Oběd
12:30
Hra Štíhlá výroba
15:00
Co bylo ve hře stejné jako v MEA
15:30
Diskuse, existují v MEA problémy k řešení
16:00
Konec
DEN2: 10.05.2023
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: MEA Group
8:00
Rekapitulace předchozího dne
8:30
Výběr vhodných pracovišť k analýze 3MU
9:30
Analýza plýtvání
12:00
Oběd
12:30
Vyhodnocení analýz
14:30
Návrhy opatření
15:30
Závěrečná diskuze a prezentace závěrů
16:00
Konec

popis místa a školení

MEA Metal Applications
Domažlická 180
318 00 Plzeň

CENA: 9.990,- + DPH
09.05.-10.05. 2023
 • Zkušení lektoři z praxe
 • Praktické cvičení
 • Reálná aplikace v provozu
 • Simulační hra
 • Certifikát o absolvování

Lektoři

 • Ing. Tomáš Stöhr

  Ing. Tomáš Stöhr

  ESCARE s.r.o.

  Specializace: LEAN transformace, Strategické řízení, Inovace, Průmyslové inženýrství

  VÍCE

objednávka tréninku Plýtvání (Již obsazeno)

  Potřebujete více informací? Obraťte se na nás

  Plýtvání (Již obsazeno)
  Ing. Miroslava Stohrová - manažer vzdělávání
  +420 724 257 379
  miroslava.stohrova@escare.cz