Škola Průmyslového Inženýrství 2020

Pokud společnosti chybí experti na zlepšování, nejlepší cesta je vytrénovat je z vlastních zdrojů. Škola Průmyslového inženýrství je možnost, jak interně rekvalifikovat zaměstnance a zajistit jim vzdělání na úrovni bakalářského typu. 2 semestrální studium probíhá přímo ve společnosti a jeho návratnost je okamžitá.

99 %
Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Co vám toto studium přinese?

 • Společnost získá experty v oblasti průmyslového inženýrství.
 • Poskytneme vám know how průmyslového inženýrství.
 • Předáme vám metodiku řízení projektů a zlepšování.
 • Účastník realizuje optimalizační projekt v průběhu studia.
 • Dáme vám možnost realizovat vybrané bloky studia v rámci vlastního provozu s realizací zlepšovacích aktivit.
 • Návratnost investice do studia již v průběhu studia.
 • Prezentace využití průmyslového inženýrství na základě příkladů a případových studií z podniků světové třídy.
99 % Účastníků hodnotí kurz jako velmi přínosný

Studium vedou zkušení experti s více než 15 letou praxí

Ing. Tomáš Stöhr

ESCARE s.r.o.

Ing. Dušan Dostál

ProLean Consulting s.r.o.

Ing. Václav Vítek

Svět produktivity, s.r.o.

Bc. Ivan Stefanov

ESCARE s. r. o.

Ing. Michal Zgabaj

Nezávislý konzultant

Ing. Jan Šlajer

Dynamic Future

Ing. Peter Debnár

Leadership Synergy Community s.r.o.

Ing. Pavel Talanda

Miele Technika

Zdeněk Beneš

Brush SEM

Ing. Pavel Vacek

Nezávislý konzultant

Tomáš Kemmler

Nezávislý konzultant

Ing. Otto Ilgner

ITW PRONOVIA, s.r.o.

BLOK 1.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Brno, Hotel Rakovec
24.-25. 9. 2020
Blok 1 Úvod do PI, Zadání projektů
POPIS
BLOK 2.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
14.- 16. 10. 2020
Blok 2 Měření práce
POPIS
BLOK 3.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
5.-6. 11. 2020
Blok 3 Týmová práce
POPIS
BLOK 4.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
2.-4. 12. 2020
Blok 4 Kontinuální zlepšování, analýza procesů
POPIS
BLOK 5.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
14.-15. 1. 2021
Blok 5 Standardizace
POPIS
BLOK 6.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
11.-12. 2. 2021
Blok 6 Value Stream Mapping
POPIS
BLOK 7.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
11.-12. 3. 2021
Blok 7 Autonomní pracoviště
POPIS
BLOK 8.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
15.-16. 4. 2021
Blok 8 Rychlé změny
POPIS
BLOK 9.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
13.-14. 5. 2021
Blok 9 Plánování a řízení výroby
POPIS
BLOK 10.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
10.-11. 6. 2021
Blok 10 TPM
POPIS
BLOK 11.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
9.-10. 9. 2021
Blok 11 Předcházení vadám
POPIS
BLOK 12.
ŠKOLÍCÍ MÍSTO: Bude upřesněno
7.-8. 10. 2021
Blok 12 Výrobní system a SFM, Závěrečný den
POPIS

Pro koho je program určen?

Proč Škola PI?

Klíčové pro úspěšné řízení společnosti je zapojit maximum pracovníků do procesu rozvoje, zlepšování a růstu. Přesto je to jeden z nejobtížnějších úkolů managementu. Základním problémem je vyřešení věčného boje rozvojových a koncepčních činností s operativním zajištěním chodu firmy. Hlavním nedostatkem většiny organizací je mít dostatečně širokou skupinu lidí, kteří procesu zlepšování nejenom rozumí, ale zároveň ho prakticky realizují. Průmyslové inženýrství je interdisciplinární obor, který vhodně kombinuje znalosti oborů inženýrských a sociálních věd, za účelem dosahování vyšší produktivity práce. Množství průmyslových inženýrů ve společnosti tedy předurčuje schopnost firmy zajistit dostatek odborných kapacit pro zlepšování procesů a tím dosahování lepších výsledků ve srovnání s konkurencí.

Průběh realizace

ORGANIZACE PROGRAMU

 • Struktura:
  • Program je koncipován jako série tematicky provázaných tréninků konaných ve společnostech účastníků. Před začátkem studia bude projednáno konání jednotlivých bloků studia ve společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.
  • Struktura programu je 12×2-3 dny, celkem 26 dní studia ve 14 měsících trvání. Účastníci se mohou přihlásit i na jednotlivé bloky studia. Z hlediska silné provázanosti jednotlivých bloků, ale doporučujeme absolvovat celé studium v celku.
 • Místo tréninků:
  • Společnosti účastníků studia.
 • Materiály:
  • Veškeré informační toky realizujeme prostřednictvím platformy Basecamp(https://basecamp.com)
  • Jednotlivé jednobodové lekce, prezentace, případové studie, exkurze, příspěvky hostů
 • Catering:
  • Catering zajišťujeme v průběhu tréninků a několikrát v průběhu studia probíhá společenský večer v naší režii
 • Ubytování:
  • Pomáháme zajistit ubytování v místě konání. Účastníci si ubytování hradí sami!

POŽADAVKY NA REALIZACI

 • Před začátkem studia je projednáno konání jednotlivých bloků studia v jednotlivých společnostech účastníků. Preferujeme poměrné rozdělení bloků dle počtu účastníků jednotlivých společností ve studiu.
 • Zajištění vhodných prostor pro pořádání tréninku (klidné místo, možnost projekce, flipchart, drobné občerstvení pro tým voda, káva).
 • Definované zadání pro miniprojekty, projekty, workshopy, miniWS.
 • Před zahájením studia je každému účastníkovi přidělen zlepšovací projekt odpovídající rozsahem délce studia (14 měsíců). Projekt je projednán s vedením společnosti před začátkem studia.

 

TRÉNINKOVÝ DEN

 • Minimum teorie, maximum praxe!
  • Sami nemáme rádi školení založené jen na teorii, tak sestavujeme programy, které jsou založené především na reálných zkušenostech z praxe. Simulační hry, aplikace v reálném procesu, případové studie a rozsáhlé zkušenosti s průmyslovým inženýrstvím. Nic víc.

 

CERTIFIKACE

 • Každý účastník při splnění podmínek Školy PI získává Certifikát průmyslového inženýra
 • Podmínky certifikace
  • 80% účast
  • Úspěšně realizovaný a odprezentovaný školní projekt
  • Splněný závěrečný test
  • Plnění průběžných úkolů
 • 26 dní nabitých průmyslovým inženýrstvím
 • zkušení lektoři z praxe
 • 10 simulačních her
 • více než 20 praktických cvičení
 • optimalizační projekt
 • okamžitá návratnost
 • hotový průmyslový inženýr

Vychováme Vám novou generaci průmyslových inženýrů!

Poptávka programu

ohlasy na naše tréninky

Luděk Kučera

„Procesy ve společnosti MEA Plzeň prošli za poslední roky řadou změn a organizačních přesunů. Metody a principy štíhlé výroby nám dávaly logickou návaznost k další optimalizaci a zlepšování výkonnosti. Na trhu v ČR je málo možností, jak vyškolit pracovníky v rámci všech nástrojů a hlavně si zkušenosti ověřit v praxi a u dalších firem. Škola průmyslového inženýrství se pro nás stala jedinou alternativou, a hlavně přidanou hodnotou, ke splnění těchto cílů. Náš první kolega si užívá možnosti vlastního posunu a my získáváme motivovaného Průmyslového inženýra, který může okamžitě plnit úkoly zlepšování. Rádi bychom se zúčastnili i dalších ročníků a náš tým specialistů rozšířili„